Bài 50 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 169 phiếu

Giải bài 50 trang 29 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới:

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới:

Lời giải chi tiết

\(\frac{{ - 3}}{5} + \frac{1}{2} = \frac{{ - 6}}{{10}} + \frac{5}{{10}} = \frac{{ - 6 + 5}}{{10}} = \frac{{ - 1}}{{10}}\)

\(\frac{{ - 1}}{4} + \frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - 3}}{{12}} + \frac{{ - 10}}{{12}} = \frac{{ - 3 - 10}}{{12}} = \frac{{ - 13}}{{12}}\)

\(\frac{{ - 3}}{5} + \frac{{ - 1}}{4} = \frac{{ - 12}}{{20}} + \frac{{ - 5}}{{20}} = \frac{{ - 12 - 5}}{{20}} = \frac{{ - 17}}{{20}}\)

\(\frac{1}{2} + \frac{{ - 5}}{6} = \frac{3}{6} + \frac{{ - 5}}{6} = \frac{{3 - 5}}{6} = \frac{{ - 2}}{6} = \frac{{ - 1}}{3}\)

\(\frac{{ - 1}}{{10}} + \frac{{ - 13}}{{12}} = \frac{{ - 6}}{{60}} + \frac{{ - 65}}{{60}} = \frac{{ - 6 - 65}}{{60}} = \frac{{ - 71}}{{60}}\)

 Loigiaihay.com

 

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu