Bài 50 trang 29 SGK Toán 6 tập 2


Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính cộng theo từng hàng và từng cột.

Lời giải chi tiết

Cụ thể, ta có: 

+) \(\dfrac{{ - 3}}{5} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{{ - 6}}{{10}} + \dfrac{5}{{10}} \)\(= \dfrac{{ - 6 + 5}}{{10}} = \dfrac{{ - 1}}{{10}}\)

+) \(\dfrac{{ - 1}}{4} + \dfrac{{ - 5}}{6} = \dfrac{{ - 3}}{{12}} + \dfrac{{ - 10}}{{12}}  \)\(= \dfrac{{ - 3 +(- 10)}}{{12}} = \dfrac{{ - 13}}{{12}}\)

+) \(\dfrac{{ - 3}}{5} + \dfrac{{ - 1}}{4} = \dfrac{{ - 12}}{{20}} + \dfrac{{ - 5}}{{20}}  \)\(= \dfrac{{ - 12 +(- 5)}}{{20}} = \dfrac{{ - 17}}{{20}}\) 

+) \(\dfrac{1}{2} + \dfrac{{ - 5}}{6} = \dfrac{3}{6} + \dfrac{{ - 5}}{6} = \dfrac{{3+( - 5)}}{6}  \)\(= \dfrac{{ - 2}}{6} = \dfrac{{ - 1}}{3}\) 

+) \(\dfrac{{ - 1}}{{10}} + \dfrac{{ - 13}}{{12}} = \dfrac{{ - 6}}{{60}} + \dfrac{{ - 65}}{{60}}  \)\(= \dfrac{{ - 6 +(- 65)}}{{60}} = \dfrac{{ - 71}}{{60}}\)

+) \(\dfrac{{ - 17}}{{20}} + \dfrac{{ - 1}}{3} = \dfrac{{ - 51}}{{60}} + \dfrac{{ - 20}}{{60}} \)\(= \dfrac{{ - 51 + \left( { - 20} \right)}}{{60}} = \dfrac{{ - 71}}{{60}}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 302 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.