Bài 49 trang 29 SGK Toán 6 tập 2


Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được 1/3 quãng đường, 10 phút thứ hai đi được 1/4 quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được 2/9 quãng đường.

Đề bài

Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được \(\dfrac{1}{3}\) quãng đường, 10 phút thứ hai đi được \(\dfrac{1}{4}\) quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được \(\dfrac{2}{9}\) quãng đường. Hỏi sau 30 phút Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng các phân số với nhau ta sẽ ra được số phần quãng đường.

Lời giải chi tiết

Sau 30 phút Hùng đi được số phần quãng đường là:

\(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{2}{9}\)\(=\dfrac{{12}}{{36}} + \dfrac{9}{{36}} + \dfrac{8}{{36}} \)\(= \dfrac{{12 + 9 + 8}}{{36}} = \dfrac{29}{36}\) (quãng đường).

Vậy sau 30 phút Hùng đi được \(\displaystyle {{29} \over {36}}\) (quãng đường). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 374 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí