Bài 5 trang 89 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 5 trang 89 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các bột kim loại sau : Al, Fe, Ag.

Lời giải chi tiết

 

Al

Fe

Ag

Dung dịch NaOH

Tan, có khí thoát ra

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Dungdịch HCl

x

Tan, có khí thoát ra

Không hiện tượng

 Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& 2Al\,\, + \,\,2NaOH\,\,\, + \,\,2{H_2}O\,\,\, \to \,\,\,2NaAl{O_2}\,\, + \,\,\,3{H_2} \uparrow \cr
& Fe\,\, + \,\,\,2HCl\,\, \to \,\,\,FeC{l_2}\,\, + \,\,\,{H_2} \uparrow \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí