Bài 2 trang 89 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 2 trang 89 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Viết các phương trình hoá học để hoàn thành chuỗi biến hoá sau :

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& (1)\,2Al\, + 3C{l_2}\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2AlC{l_3} \cr
& (2)\,\,AlC{l_3}\,\,\, + \,\,\,3AgN{O_3}\, \to \,\,3AgCl\,\, + \,\,Al{(N{O_3})_3} \cr
& (3)\,\,Al{(N{O_3})_3}\,\, + \,\,\,3KOH\,\, \to \,Al{(OH)_3}\,\, \downarrow \,\, + \,\,3KN{O_3} \cr
& (4)\,\,Al{(OH)_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,A{l_2}{O_3}\, + \,3{H_2}O \cr
& (5)\,2Al\,\, + \,\,3Cu{(N{O_3})_2} \to 2Al{(N{O_3})_3}\, + \,\,3Cu \cr
& (6)\,\,2A{l_2}{O_3}\,\xrightarrow{{{xt, t^o}}}\,\,4Al\,\, + \,\,3{O_2} \cr
& (7)\,\,2Al\,\,\, + \,\,3{H_2}S{O_4}\,\text{(loãng)}\,\, \to \,\,A{l_2}{(S{O_4})_3}\,\, + \,\,3{H_2} \uparrow \cr
& (8)\,\,A{l_2}{(S{O_4})_3}\,\, + \,\,3BaC{l_2}\,\, \to \,BaS{O_4} \downarrow \,\, + \,\,2AlC{l_3} \cr
& (9)\,\,Al{(OH)_3}\, + \,3{H_2}S{O_4}\, \to \,\,A{l_2}{(S{O_4})_3}\,\, + \,\,3{H_2}O \cr
& (10)\,A{l_2}{O_3}\, + \,6HCl\,\, \to \,\,2AlC{l_3}\,\, + \,\,3{H_2}O \cr
& (11)\,4Al\,\, + \,\,\,3{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2A{l_2}{O_3}\, \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18: Nhôm

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài