Bài 5 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 5 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a. Sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric.

b. Sắt tác dụng với  khí clo.

c. Đồng tác dụng với dung dịch bạc nitrat.

d. Magie cháy trong khí oxi

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a.\,\,Fe\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,\,FeC{l_2}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr
& b.\,\,\,2Fe\,\, + \,\,3C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2FeC{l_3} \cr
& c.\,\,Cu\,\, + \,\,2AgN{O_3}\,\, \to \,\,Cu{(N{O_3})_2}\, + \,\,2Ag \cr
& d.\,\,2Mg\,\, + \,\,{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2MgO \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí