Bài 3 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Đề bài

Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit clohidric?

A. Na.                             B. Cu.

C. Mg.                             D. Fe.

Lời giải chi tiết

Cu là kim loại đứng sau H  trong dãy hoạt động hóa học,

Do đó, Cu không tác dụng với dung dịch axit clohidric

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& 2Na\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,2NaCl\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr
& Mg\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,MgC{l_2}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr
& Fe\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,FeC{l_2}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr} \) 

Đáp án B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.