Bài 4 trang 108 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 4 trang 108 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Cho 10,8 gam kim loại M tác dụng vừa đủ với 13,44 lít khí clo (đktc). Xác định M và tính khối lượng muối thu được.

Lời giải chi tiết

\({n_{C{l_2}}}  = \dfrac{{{V_{C{l_2}}}}}{{22,4}} = \dfrac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6 \,mol\)

Gọi hóa trị của kim loại M là n

Sơ đồ phản ứng hóa học

\(\underbrace M_{10,8\,g}\,\,\, + \,\,\,\underbrace {C{l_2}}_{0,6\,mol}\,\,\, \to \,\,\,\underbrace {MC{l_n}}_\text{muối}\)

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

\(\eqalign{
& {m_M}\,\, + \,\,{m_{C{l_2}}} = {m_{MC{l_n}}} \cr
& \Rightarrow 10,8\, + \,71.0,6 = {m_{MC{l_n}}} \cr
& \Rightarrow {m_{MC{l_n}}} = 53,4\,gam \cr
& \Rightarrow {m_\text{muối}} = {m_{MC{l_n}}} = 53,4\,gam \cr} \) 

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& \,\,2M\,\,\, + \,\,\,\,\,nC{l_2}\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,2MC{l_n} \cr
& {{0,6.2} \over n}\,\,\,\,\, \leftarrow 0,6\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình hóa học ta có:

\(\eqalign{
& {n_M} = {{0,6.2} \over n} = {{1,2} \over n}\,\,mol \cr
& {n_M} = {m_M} \Rightarrow {{1,2} \over n}.M = 10,8 \cr&\Rightarrow M = 9n \cr} \) 

Hóa trị kim loại thường từ 1 đến 3

n

1

2

3

M

9 (loại)

18 (loại)

27 (Al)

 ⇒ M là Al

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài