Bài 37 trang 41 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4 trên 63 phiếu

Giải bài 37 trang 41 SGK Toán 7 tập 2. Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y có ba hạng tử

Đề bài

Viết một đa thức bậc 3 với hai biến \(x,\, y\) có ba hạng tử.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc tính bậc: Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

Lời giải chi tiết

Có nhiều cách viết, chẳng hạn:

Đa thức bậc 3 có 2 biến \(x, y\) có 3 hạng tử có thể là :

\(x^3 + x^2y  – xy \,;        x^3 + 5xy + 3 \,;\)\(  x + y^3 + 9\, ; ... \) 

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan