Bài 33 trang 40 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 144 phiếu

Giải bài 33 trang 40 SGK Toán 7 tập 2. Tính tổng của hai đa thức:

Đề bài

Tính tổng của hai đa thức:

a) M = x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3 và  N = 3xy3 – x2y + 5,5x3y2.

b) P = x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2 và Q = x2y3 + 5 – 1,3y2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

- Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng.

- Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

Lời giải chi tiết

a) Ta có M = x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3 và  N = 3xy3 – x2y + 5,5x3y2.

\( \Rightarrow \) M + N = (x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3)+ (3xy3 – x2y + 5,5x3y2

                =  x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3 + 3xy3 – x2y + 5,5x3y2

                = (– 7,5x3y+ 5,5x3y2) + ( x2y – x2y) + (0,5xy3 + 3xy3) + x3

                = -2x3y+ 3,5xy3 + x3

b) P = x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2 và Q = x2y3 + 5 – 1,3y2.

\( \Rightarrow \) P + Q = (x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2) + (x2y3 + 5 – 1,3y2)

               = x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2 + x2y3 + 5 – 1,3y2

               =  x5 + (– x2y3 + x2y3) + (0,3y2 – 1,3y2) +  xy + (-2 + 5)

               = x5 - y+ xy + 3.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Cộng, trừ đa thức

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.