Bài 36 trang 41 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 112 phiếu

Giải bài 36 trang 41 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

Đề bài

Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

a) x+ 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 tại x = 5 và y = 4.

b) xy - x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8y8 tại x = -1 và y = -1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thu gọn đa thức đã cho bằng cách thu gọn các hạng tử đồng dạng.

- Thay giá trị của x và y vào đa thức sau khi thu gọn rồi tính giá trị.

Lời giải chi tiết

a) Đặt A = x+ 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 

Trước hết ta thu gọn đa thức A

A = x+ 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 

   = x+ 2xy + (–3x+ 3x3) + (2y3- y3)

   = x+ 2xy + y3 

Thay x = 5; y = 4 vào đa thức x+ 2xy + y3  ta được:

 5+ 2.5.4 + 43 = 25 + 40 + 64 = 129.

Vậy giá trị của đa thức A tại x = 5 và y = 4 là 129 .

b) Đặt M = xy - x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8y8 

Thay x = -1; y = -1 vào đa thức M ta được:

  (-1).(-1) - (-1)2.(-1)2 + (-1)4. (-1)- (-1)6. (-1)6 + (-1)8. (-1)8 

   = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 1.

Vậy giá trị của đa thức M tại x = -1 và y = -1 là 1.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Cộng, trừ đa thức

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.