Bài 32 trang 40 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 182 phiếu

Giải bài 32 trang 40 SGK Toán 7 tập 2. Tìm đa thức P và đa thức Q, biết:

Đề bài

Tìm đa thức P và đa thức Q, biết:

a) P + (x2 – 2y2) = x2 – y2 + 3y2 – 1

b) Q – (5x2 – xyz) = xy + 2x2 – 3xyz + 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Coi vai trò của P, Q như x, còn các đa thức khác là giá trị đã biết. Áp dụng các quy tắc để tìm x:

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết

a) P + (x2 – 2y2) = x2 – y2 + 3y2 – 1

   P = (x2 – y2 + 3y2 – 1) - (x2 – 2y2

   P = x2 – y2 + 3y2 – 1 - x2 + 2y2

   P = (x2 – x2)+ (– y2 + 3y2 + 2y2)– 1

  P = 4y2 – 1.

  Vậy P = 4y2 – 1.

b) Q – (5x2 – xyz) = xy + 2x2 – 3xyz + 5

    Q = (xy + 2x2 – 3xyz + 5) + (5x2 – xyz)

    Q = xy + 2x2 – 3xyz + 5 + 5x2 – xyz

    Q = (2x2 + 5x2) + (-3xyz - xyz) + xy + 5

    Q = 7x2 – 4xyz + xy + 5

   Vậy Q = 7x2 – 4xyz + xy + 5.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Cộng, trừ đa thức

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.