Bài 34 trang 40 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 127 phiếu

Giải bài 34 trang 40 SGK Toán 7 tập 2. Tính tổng của các đa thức:

Đề bài

Tính tổng của các đa thức:

a) P = x2y + xy2 – 5x2y2 + x3 và Q = 3xy2 – x2y + x2y2.

b) M = x3 + xy + y2 – x2y– 2 và N = x2y2 + 5 – y2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

- Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng.

- Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

Lời giải chi tiết

a) Ta có: P = x2y + xy2 – 5x2y2 + x3 và Q = 3xy2 – x2y + x2y2

\( \Rightarrow\) P + Q = (x2y + xy2 – 5x2y2 + x3)+ (3xy2 – x2y + x2y2)

               = x2y + xy2 – 5x2y2 + x3 + 3xy2 – x2y + x2y2

               = x3 + (–5x2y2 + x2y2) + (x2y – x2y) + (xy2 + 3xy2)

               = x3 – 4x2y2 + 4xy2 

b) Ta có: M = x3 + xy + y2 – x2y– 2 và N = x2y2 + 5 – y2.

\( \Rightarrow\) M + N = (x3 + xy + y2 – x2y– 2) + (x2y2 + 5 – y2)

                  = x3 + xy + y2 – x2y– 2 + x2y2 + 5 – y2

                  = x3 +(–x2y+ x2y2)+ (y2 – y2) + xy + (-2 + 5)

                  = x3 + xy + 3.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Cộng, trừ đa thức

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.