Bài 3 trang 29 SGK Lịch sử 4

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

ĐỀ BÀI: Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

GỢI Ý

Cuộc kháng chiến thắng lợi.Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược thắng lợi đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh của dân tộc.

Các bài liên quan: - Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất