Bài 1 trang 29 SGK Lịch sử 4

Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

Em hãy trình bày tình hình nước ta trước khi quân Tống sang xâm lược.

ĐỀ BÀI: Em hãy trình bày tình hình nước ta trước khi quân Tống sang xâm lược.

GỢI Ý

Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Đinh Liễn bị ám hạiế Con thứ là Đinh Toàn, mới 6 tuổi, lên ngôi. Lợi dụng cơ hội đó, nhà Tống đem quân xâm lược nước ta. Thế nước lâm nguy ! Vua còn quá nhỏ không gánh vác nổi việc nước. Triều đình đã họp bàn để chọn người chỉ huy khánơ chiến. Mọi người đặt niềm tin vào Thập đạo tướng quân(U Lê Hoàn. Trons tiếng tung hô “Vạn tuế" của quân sĩ, mẹ của vua Đinh Toàn là Thái hậu họ Dương bèn sai người lấy áo long cổn (áo thêu rồng dành cho nhà vua) trao cho Lê Hoàn và mời ông lên ngôi vua. Lê Hoàn lên ngôi (Lê Đại Hành), lập ra nhà Lê (sử cũ gọi là nhà Tiền Lê).

Các bài liên quan: - Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất