Bài 3 trang 140 SGK Đại số 10


Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

LG a

\( \dfrac{\pi}{18}\);

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức đổi từ radian sang độ: \(a\;\left( {rad} \right) = \dfrac{{a{{.180}^0}}}{\pi }.\)

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{\pi }{{18}}\left( {rad} \right) = \dfrac{\pi }{{18}}.\dfrac{{{{180}^0}}}{\pi } = {10^0}\)

LG b

\( \dfrac{3\pi}{16}\)

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{3\pi }}{{16}}\;\left( {rad} \right) = \dfrac{{3\pi }}{{16}}.\dfrac{{{{180}^0}}}{\pi } = 33,{75^0}\) \( = {33^0} + 0,75.60' = {33^0}45'\)

LG c

\(-2\);

Lời giải chi tiết:

\(- 2\;\left( {rad} \right) = - 2.\dfrac{{{{180}^0}}}{\pi }\\ =-\dfrac{{{{360}^0}}}{\pi }\approx - {114^0}35'30''\)

LG d

\( \dfrac{3}{4}\)

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{3}{4}\;\left( {rad} \right) = \dfrac{3}{4}.\dfrac{{{{180}^0}}}{\pi } \) \(=\dfrac{{{{135}^0}}}{\pi }\approx {42^0}58'18''\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 43 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí