Bài 2 trang 140 SGK Đại số 10

Bình chọn:
4.3 trên 26 phiếu

Giải bài 2 trang 140 SGK Đại số 10. Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

Đề bài

Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

a) \(18^0\) ;            b) \(57^030’\)  ;

c) \(-25^0\);           d) \(-125^045’\) .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức đổi độ sang radian: \({a^0} = \frac{{a\pi }}{{{{180}^0}}}\left( {rad} \right).\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
a)\;\;{18^0} = \frac{{18.\pi }}{{{{180}^0}}}\left( {rad} \right) = \frac{\pi }{{10}}\;\;\left( {rad} \right).\\
b)\;\;{57^0}30' = 57,{5^0} = \frac{{57,5\pi }}{{{{180}^0}}}\left( {rad} \right) \\= \frac{{23}}{{72}}\left( {rad} \right).\\
c) - {25^0} = \frac{{ - 25\pi }}{{{{180}^0}}}\left( {rad} \right) = - \frac{{5\pi }}{{36}}\left( {rad} \right).\\
d) - {125^0}45' = - 125,{75^0} \\= - \frac{{125,75\pi }}{{{{180}^0}}}\left( {rad} \right) = - \frac{{503\pi }}{{720}}\left( {rad} \right).
\end{array}\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 1. Cung và góc lượng giác

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu