Bài 2 trang 140 SGK Đại số 10


Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

LG a

\(18^0\) ; 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức đổi độ sang radian: \({a^0} = \dfrac{{a\pi }}{{{{180}}}}\left( {rad} \right).\)

Lời giải chi tiết:

\({18^0} = \dfrac{{18.\pi }}{{{{180}}}}\left( {rad} \right) = \dfrac{\pi }{{10}}\;\;\left( {rad} \right)\)

LG b

\(57^030’\)  ;

Lời giải chi tiết:

\({57^0}30' = {\left( {57 + \dfrac{{30}}{{60}}} \right)^0} = 57,{5^0} \) \(= \dfrac{{57,5\pi }}{{{{180}}}}\left( {rad} \right) = \dfrac{{23\pi}}{{72}}\left( {rad} \right)\)

LG c

\(-25^0\); 

Lời giải chi tiết:

\(- {25^0} = \dfrac{{ - 25\pi }}{{{{180}}}}\left( {rad} \right) = - \dfrac{{5\pi }}{{36}}\left( {rad} \right)\)

LG d

\(-125^045’\)

Lời giải chi tiết:

\(- {125^0}45' =  - {\left( {125 + \dfrac{{45}}{{60}}} \right)^0}= - 125,{75^0}\)

\( = - \dfrac{{125,75\pi }}{{{{180}}}}\left( {rad} \right) \) \(= - \dfrac{{503\pi }}{{720}}\left( {rad} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 36 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí