Bài 2 trang 75 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Đề bài

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

\(\eqalign{  & a)\,\,Fe + {O_2} \cdot  \cdot  \cdot  > F{e_3}{O_4}  \cr  & b)\,\,Al + C{l_2} \cdot  \cdot  \cdot  > AlC{l_3}  \cr  & c)\,\,CuO + HN{O_3} \cdot  \cdot  \cdot  > Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} + {H_2}O  \cr  & d)\,\,N{a_2}C{O_3} + CaC{l_2} \cdot  \cdot  \cdot  > CaC{O_3} + NaCl \cr} \)

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học: \(3Fe + 2{O_2} \to F{e_3}{O_4}\)

Số nguyên tử Fe: Số phân tử O2: Số phân tử Fe3O4 là 3: 2: 1

b) Phương trình hóa học: \(2Al + 3C{l_2} \to 2AlC{l_3}\)

Số nguyên tử Al: Số phân tử Cl2: Số phân tử AlCl3  là 2: 3: 2

c) Phương trình hóa học: \(CuO + 2HN{O_3} \to Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} + {H_2}O\)

Số phân tử CuO: Số phân tử HNO3: Số phân tử Cu(NO3)2: Số phân tử H2O là 1: 2: 1: 1

d) Phương trình hóa học: \(N{a_2}C{O_3} + CaC{l_2} \to CaC{O_3} + 2NaCl\)

Số phân tử Na2CO3: Số phân tử CaCl2: Số phân tử CaCO3: Số phân tử NaCl là 1: 1: 1: 2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.