Bài 2 trang 75 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 2 trang 75 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

\(\eqalign{  & a)\,\,Fe + {O_2} \cdot  \cdot  \cdot  > F{e_3}{O_4}  \cr  & b)\,\,Al + C{l_2} \cdot  \cdot  \cdot  > AlC{l_3}  \cr  & c)\,\,CuO + HN{O_3} \cdot  \cdot  \cdot  > Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} + {H_2}O  \cr  & d)\,\,N{a_2}C{O_3} + CaC{l_2} \cdot  \cdot  \cdot  > CaC{O_3} + NaCl \cr} \)

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học: \(3Fe + 2{O_2} \to F{e_3}{O_4}\)

Số nguyên tử Fe: Số phân tử O2: Số phân tử Fe3O4 là 3: 2: 1

b) Phương trình hóa học: \(2Al + 3C{l_2} \to 2AlC{l_3}\)

Số nguyên tử Al: Số phân tử Cl2: Số phân tử AlCl3  là 2: 3: 2

c) Phương trình hóa học: \(CuO + 2HN{O_3} \to Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} + {H_2}O\)

Số phân tử CuO: Số phân tử HNO3: Số phân tử Cu(NO3)2: Số phân tử H2O là 1: 2: 1: 1

d) Phương trình hóa học: \(N{a_2}C{O_3} + CaC{l_2} \to CaC{O_3} + 2NaCl\)

Số phân tử Na2CO3: Số phân tử CaCl2: Số phân tử CaCO3: Số phân tử NaCl là 1: 1: 1: 2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.