Bài 2 trang 46 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 2 trang 46 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Cho công thức hóa học của các chất sau:

a) Khí clo Cl2                              b) Khí metan CH4

c) Kẽm clorua ZnCl2                  d) Axit sunfuric H2SO4

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

Lời giải chi tiết

 

Tên gọi

 

Công thức hóa học

của chất

 

Thành phần phân tử

của chất

 

Phân tử khối

Khí clo

Cl2

2Cl

2.35,5 = 71 (đvC)

Khí metan

CH4

1C, 4H

1.12 + 4.1 = 16 (đvC)

Kẽm clorua

ZnCl2

1Zn, 2Cl

1.65 + 2.35,5 = 136 (đvC)

Axit sunfuric

H2SO4

2H, 1S, 4O

2.1 + 1.32 + 4.16 = 98 (đvC)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí