Bài 2 trang 44 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 2 trang 44 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Bazơ nào sau đây có thể bị nhiệt phân huỷ: canxi hidroxit, đồng hidroxit, natri hidroxit, bari hidroxit, sắt (III) hidroxit, magie hidroxit. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng phân huỷ bởi nhiệt của các bazơ đó.

Lời giải chi tiết

canxi hidroxit: Ca(OH)2

đồng hidroxit: Cu(OH)2

natri hidroxit: NaOH

bari hidroxit: Ba(OH)2

sắt (III) hidroxit:  Fe(OH)3

magie hidroxit.: Mg(OH)2

Ca(OH)2, NaOH, Ba(OH)2  là các bazo tan, do đó chúng không bị nhiệt phân hủy

Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2bị nhiệt phân hủy theo các phương trình hóa học sau:

\(\eqalign{
& Cu{(OH)_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,CuO\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& 2Fe{(OH)_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3{H_2}O \cr
& Mg{(OH)_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,MgO\,\, + \,\,{H_2}O \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài