Bài 1 trang 44 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 1 trang 44 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Phát biêu nào sau đây là đúng?

A. Bazơ làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu hồng.

B. Bazơ làm giấy quỳ tím hoá xanh.

C. Kiềm là dung dich bazơ tan trong nước.

D. Bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit tương ứng và nuớc.

Lời giải chi tiết

Dung dịch bazo (kiềm) làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu hồng, quỳ tím hóa xanh.

Bazo không tan không làm chuyển màu của phenolphtalein và quỳ tím.

⇒ Phát biểu A, B sai

Bazo không tan bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit tương ứng với nước, bazo tan bền với nhiệt

Ví dụ

\(\eqalign{
& Cu{(OH)_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,CuO\,\,\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& 2Fe{(OH)_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3{H_2}O \cr} \)

\(NaOH{\,^{}}\) không phản ứng vì NaOH là bazo tan

⇒ Phát biểu D sai

Kiềm là dung dịch bazo tan trong nước

⇒ Phát biểu C đúng

Đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.