Bài 17 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 64 phiếu

Giải bài 17 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Cho hai phân thức

Đề bài

Đố. Cho hai phân thức: \( \frac{5x^{2}}{x^{3}-6x^{2}},\frac{3x^{2}+18x}{x^{2}-36}\)

Khi quy đồng mẫu thức, bạn Tuấn đã chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn bạn Lan bảo rằng: "Quá đơn giản! MTC = x - 6". Đố em biết bạn nào chọn đúng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc qui đồng mẫu thức.

Lời giải chi tiết

Cách làm của bạn Tuấn:

\(\begin{array}{l}
{x^3} - 6{{\rm{x}}^2} = {x^2}\left( {x - 6} \right)\\
{x^2} - 36 = \left( {x - 6} \right)\left( {x + 6} \right)\\
MTC = {x^2}\left( {x - 6} \right)\left( {x + 6} \right)
\end{array}\)

Nên bạn Tuấn làm đúng.

Cách làm của bạn Lan:

\(\begin{array}{l}
\frac{{5{{\rm{x}}^2}}}{{{x^3} - 6{{\rm{x}}^2}}} = \frac{{5{{\rm{x}}^2}}}{{{x^2}\left( {x - 6} \right)}} = \frac{5}{{x - 6}}\\
\frac{{3{{\rm{x}}^2} + 18{\rm{x}}}}{{{x^2} - 36}} = \frac{{3{\rm{x}}\left( {x + 6} \right)}}{{\left( {x - 6} \right)\left( {x + 6} \right)}} = \frac{{3{\rm{x}}}}{{x - 6}}
\end{array}\)

Nên MTC = \(x - 6\). Vậy bạn Lan làm đúng.

Vậy cả hai bạn đều làm đúng. Bạn Tuấn đã tìm MTC theo đúng qui tắc. Bạn Lan thì rút gọn các phân thức trước khi tìm MTC.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.