Bài 13. Môi trường truyền âm

Bình chọn:
4.1 trên 188 phiếu
Bài C1 trang 37 SGK Vật lí 7 Bài C1 trang 37 SGK Vật lí 7

Giải bài C1 trang 37 SGK Vật lí 7. Có hiện tượng gì xảy ra

Xem chi tiết

Bài C2 trang 37 SGK Vật lí 7 Bài C2 trang 37 SGK Vật lí 7

Giải bài C2 trang 37 SGK Vật lí 7. So sánh biên độ dao

Xem chi tiết

Bài C3 trang 37 SGK Vật lí 7 Bài C3 trang 37 SGK Vật lí 7

Giải bài C3 trang 37 SGK Vật lí 7. Âm truyền đến tai bạn C qua môi trường

Xem chi tiết

Bài C4 trang 38 SGK Vật lí 7 Bài C4 trang 38 SGK Vật lí 7

Giải bài C4 trang 38 SGK Vật lí 7. Âm truyền đến tai qua những môi trường nào?

Xem chi tiết

Bài C5 trang 38 SGK Vật lí 7 Bài C5 trang 38 SGK Vật lí 7

Giải bài C5 trang 38 SGK Vật lí 7. Kết quả thí nghiệm trên đây chứng tỏ điều gì?

Xem chi tiết

Bài C6 trang 39 SGK Vật lí 7 Bài C6 trang 39 SGK Vật lí 7

Giải bài C6 trang 39 SGK Vật lí 7. Hãy so sánh vận tốc truyền âm trong không khí, nước và thép?

Xem chi tiết

Bài C7 trang 39 SGK Vật lí 7 Bài C7 trang 39 SGK Vật lí 7

Giải bài C7 trang 39 SGK Vật lí 7. Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường

Xem chi tiết

Bài C8 trang 39 SGK Vật lí 7 Bài C8 trang 39 SGK Vật lí 7

Giải bài C8 trang 39 SGK Vật lí 7. Hãy nêu ví dụ chứng tỏ rằng âm có thể truyền trong môi trường lỏng?

Xem chi tiết

Bài C9 trang 39 SGK Vật lí 7 Bài C9 trang 39 SGK Vật lí 7

Giải bài C9 trang 39 SGK Vật lí 7. Ngày xưa, để phát hiện tiếng vó ngựa

Xem chi tiết

Bài C10 trang 39 SGK Vật lí 7 Bài C10 trang 39 SGK Vật lí 7

Giải bài C10 trang 39 SGK Vật lí 7. Khi ở ngoài khoảng không

Xem chi tiếtHỏi bài