Bài 1 trang 70 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Đề bài

Đốt cháy 12g cacbon trong không khí thu được 44 g cacbon đioxit CO2. Biết rằng, cacbon cháy được là xảy ra phản ứng với khí oxi O2 trong không khí.

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng.

Lời giải chi tiết

a) mtrước phản ứng = mC + mO2

    msau phản ứng = mCO2

b) Bảo toàn khối lượng ta có:

 mtrước phản ứng = msau phản ứng

\(\eqalign{  & {m_C} + {m_{{O_2}}} = {m_{C{O_2}}}  \cr  &  \Rightarrow {m_{{O_2}}} = {m_{C{O_2}}} - {m_C}\cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; = 44 - 12 = 32\,(g) \cr} \)

Vậy khối lượng của khí oxi đã phản ứng là 32g

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.