Bài 1 trang 54 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 1 trang 54 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Hãy tính hóa trị của nitơ N, kẽm Zn, sắt Fe, canxi Ca trong các hợp chất hóa học sau: NH3, Zn(OH), FeCl3, Ca3(PO4)2.

Lời giải chi tiết

+) Đối với NH3

Gọi hóa trị của N là a

Công thức hóa học: \(\mathop N\limits^a \mathop {{H_3}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(a.1 = I.3 \Rightarrow a = III\)

Vậy hóa trị của N trong NH3 là III

+) Đối với Zn(OH)

Gọi hóa trị của Zn là a

Công thức hóa học: \(\mathop {Zn}\limits^a \mathop {{{\left( {OH} \right)}_2}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(a.1 = I.2 \Rightarrow a = II\)

Vậy hóa trị của Zn trong Zn(OH)2­  là II

+) Đối với FeCl3

Gọi hóa trị của Fe là a

Công thức hóa học: \(\mathop {Fe}\limits^a \mathop {C{l_3}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(a.1 = I.3 \Rightarrow a = III\)

Vậy hóa trị của Fe trong FeCl3 là III

+) Đối với Ca3(PO4)2

Gọi hóa trị của Ca là a

Công thức hóa học: \(\mathop {C{a_3}}\limits^a \mathop {{{\left( {P{O_4}} \right)}_2}}\limits^{III} \)

Theo qui tắc hóa trị: \(a.3 = III.2 \Rightarrow a = II\)

Vậy hóa trị của Ca trong Ca3(PO4)2  là II

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 11. Bài luyện tập 2

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài