Bài 1 trang 24 SGK Lịch sử 4

Bình chọn:
3.5 trên 14 phiếu

Em hãy kẻ băng thời gian dưới đây vào vở và ghi vào chỗ chấm (...) tên hai giai đoạn lịch sử mà các em đã được học từ bài 1 đến bài 5

Em hãy kẻ băng thời gian dưới đây vào vở và ghi vào chỗ chấm (...) tên hai giai đoạn lịch sử mà các em đã được học từ bài 1 đến bài 5

Trả lời:

Các bài liên quan: - Bài 6. Ôn tập