Bài 1 trang 148 SGK Đại số 10


Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau đây không?

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có cung \(α\) nào mà \(\sinα\) nhận các giá trị tương ứng sau đây không?  

LG a

\(-0,7\); 

Phương pháp giải:

Với mọi góc \( \alpha \), ta có: \( - 1 \le \sin \alpha  \le 1.\)

Lời giải chi tiết:

Với mọi góc \(\alpha\) đều thỏa mãn \( - 1 \le \sin \alpha  \le 1.\)

Vì \(-1 < -0,7 < 1\) nên có cung \(α\) mà \(\sin α = -0,7.\)

Cách dựng:

Trên trục tung xác định điểm K sao cho \(\overline {OK}  =  - 0,7\)

Từ K kẻ đường thẳng vuông góc với trục tung cắt đường tròn lượng giác tại hai điểm \(M_1\) và \(M_2\).

Khi đó với \(\alpha  = sdA{M_1}\) hoặc \(\alpha  = sdA{M_2}\) thì theo định nghĩa \(\sin \alpha  = \overline {OK}  =  - 0,7\)

LG b

 \( \dfrac{4}{3}\) 

Lời giải chi tiết:

Với mọi góc \(\alpha\) đều thỏa mãn \( - 1 \le \sin \alpha  \le 1.\)

Vì \( \dfrac{4}{3}> 1\) nên không có cung \(α\) có \(\sin\) nhận giá trị \( \dfrac{4}{3}.\)

LG c

\(-\sqrt2\); 

Lời giải chi tiết:

Với mọi góc \(\alpha\) đều thỏa mãn \( - 1 \le \sin \alpha  \le 1.\)

Vì \(-\sqrt2 < -1\) nên không có cung \(α\)  thỏa mãn.

LG d

\( \dfrac{\sqrt{5}}{2}\) 

Lời giải chi tiết:

Với mọi góc \(\alpha\) đều thỏa mãn \( - 1 \le \sin \alpha  \le 1.\)

Vì \( \dfrac{\sqrt{5}}{2} > 1\) nên không có cung \(α\)  thỏa mãn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 65 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí