Bài 1 trang 40 SGK Hình học 10


Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có: a) sinA = sin(B + C);

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng minh rằng trong tam giác \(ABC\) ta có:

LG a

\(\sin A = \sin (B + C)\);       

Phương pháp giải:

+) Tổng ba góc trong tam giác bằng \(180^0.\)

+) Sử dụng công thức \(\sin \alpha = \sin \left( {{{180}^0} - \alpha } \right)\) với \(\alpha = A\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(A + B + C = {180^0} \) \(\Rightarrow B + C = 180^0 - A\)

Do đó: \(\sin A = \sin \left( {{{180}^0} - A} \right) = \sin \left( {B + C} \right)\)

Cách trình bày khác:

\(\sin A = \sin[180^0 - ({B} +{C} )]\)

\( = \sin (B + C).\)

LG b

\(\cos A = -\cos (B + C)\)

Phương pháp giải:

+) Sử dụng công thức \(\cos \alpha = -\cos \left( {{{180}^0} - \alpha } \right)\) với \(\alpha = A\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(A + B + C = {180^0} \) \(\Rightarrow B + C = 180^0 - A\)

Khi đó: \(\cos A =  - \cos \left( {{{180}^0} - A} \right) \) \(=  - \cos \left( {B + C} \right)\)

Cách trình bày khác:

\(\cos A = \cos[180^0- ({B} +{C} )]\)\( = -\cos (B + C).\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 54 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí