A - Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
25 câu trắc nghiệm Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á mức độ dễ

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Một số vấn đề của Mĩ La Tinh mức độ dễ

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Một số vấn đề của Mĩ La Tinh mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Một số vấn đề của châu Phi mức độ dễ

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Một số vấn đề của châu Phi mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Một số vấn đề mang tính toàn cầu mức độ dễ

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Một số vấn đề mang tính toàn cầu mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế mức độ dễ

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại mức độ dễ

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á mức độ khó

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Một số vấn đề của Mĩ La Tinh mức độ khó

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Một số vấn đề của Mĩ La Tinh mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Một số vấn đề của châu Phi mức độ khó

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Một số vấn đề của châu Phi mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Một số vấn đề mang tính toàn cầu mức độ khó

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Một số vấn đề mang tính toàn cầu mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế mức độ khó

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại mức độ khó

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất