25 câu trắc nghiệm Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại mức độ khó

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Trong tổng giá trị xuất, nhập khẩu của thế giới

 • A Nhóm nước phát triển có ngành ngoại thương kém phát triển
 • B Nhóm nước đang phát triển có ngành thương mại phát triển hơn nhóm nước phát triển
 • C Nhóm nước đang phát triển chiếm tỉ lệ tuyệt đối trong tổng giá trị xuất nhập khẩu của thế giới  
 • D Nhóm nước phát triển đều có ngành thương mại phát triển và chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của thế giới

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đối với ngành thương mại, các nước phát triển đều có ngành thương mại phát triển hơn nhóm nước đang phát triển và chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của thế giới=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế năm 2014 dưới đây thuộc nhóm nước nào trên thế giới?

(Đơn vị:%)

 • A Phát triển.  
 • B Đang phát triển.
 • C Đang phát triển và kém phát triển.        
 • D Kém phát triển.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế năm 2014 đã cho là thuộc nhóm nước đang phát triển (sgk Địa lí 11 trang 7)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Ý nào sau đây không phải là biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nước phát triển?

 • A Đầu tư nước ngoài nhiều
 • B Dân số đông và tăng nhanh    
 • C GDP bình quân/người cao     
 • D chỉ số phát triển của con người cao

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dân số đông và tăng nhanh không phải biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nước phát triển mà là biểu hiện của nước đang phát triển

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Đặc điểm dân cư nào sau đây không phải của các nước phát triển?

 • A Dân số già
 • B Chất lượng cuộc sống cao.
 • C Tỉ suất gia tăng tự nhiên thấp.
 • D

  Không có sự phân hóa giàu nghèo

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Ở các nước phát triển có cơ cấu dân số già, chất lượng cuộc sống cao và tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp; tuy nhiên ở các nước phát triển vẫn có tình trạng phân hóa giàu nghèo

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế giữa các nước của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực là do

 • A sự tự do hóa đầu tư dịch vụ trong phạm vi khu vực
 • B sự tự do hóa thương mại giữa các nước thành viên
 • C tạo lập thị trường chung rộng lớn
 • D sự hợp tác,cạnh tranh giữa các nước thành viên

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau tạo Động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế… giữa các nước của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực (sgk địa lí 11 trang 12)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Nền kinh tế tri thức có một số đặc điểm nổi bật là

 • A Trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ là chủ yếu; trong cơ cấu lao động, công nhân tri thức là chủ yếu; tầm quan trọng của giáo dục là rất lớn.
 • B Trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp là chủ yếu; trong cơ cấu lao động, công nhân tri thức là chủ yếu; tầm quan trọng của giáo dục là rất lớn.
 • C Trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ là chủ yếu; trong cơ cấu lao động, công nhân tri thức là chủ yếu; giáo dục quan trọng.
 • D Trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ là chủ yếu; trong cơ cấu lao động, công nhân là chủ yếu; giáo dục có tầm quan trọng lớn.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trong nền kinh tế tri thức, dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế, trong cơ cấu lao động, công nhân tri thức là chủ yếu; tầm quan trọng của giáo dục là rất lớn.

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

 • A làm xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao.
 • B khoa học và kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất chủ yếu.
 • C đã tác động mạnh sâu sắc đến phát triển kinh tế xã hội thế giới.
 • D làm xuất hiện nhiều ngành mới, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, nhân loại tiến hành cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với đặc trưng là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao. Đây là các công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới, với hàm lượng tri thức cao.

Chọn: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

 • A Xuất hiện và hình thành nền kinh tế tri thức
 • B Xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao.
 • C Hướng nền kinh tế thế giới phát triển theo chiều sâu.
 • D Phát triển kinh tế dựa vào kĩ thuật và công nghệ.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, nhân loại tiến hành cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với đặc trưng là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao.

Chọn: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Ý nào phản ánh không đúng sự khác biệt về các chỉ số xã hội giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển:

 • A Tuổi thọ trung bình của các nước phát triển cao hơn trung bình thế giới và các nước đang phát triển
 • B  Tuổi thọ trung bình ở Tây Phi, Đông Phi là thấp nhất thế giới
 • C Tuổi thọ trung bình của các nước đang phát triển cao hơn trung bình thế giới
 • D Tuổi thọ trung bình của các nước đang phát triển thấp hơn trung bình thế giới

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Tuổi thọ trung bình của các nước đang phát triển thấp hơn trung bình thế giới (ví dụ năm 2005, tuổi thọ trung bình của các nước đang phát triển là 65, thấp hơn so với tuổi thọ trung bình thế giới là 67)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

“ Trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp” là đặc điểm nổi bật của nhóm nước?

 • A công nghiệp mới    
 • B kinh tế đang phát triển
 • C chậm phát triển         
 • D kinh tế phát triển

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

“ Trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp” là đặc điểm nổi bật của nhóm nước công nghiệp mới NICs (sgk Địa lí 11 trang 7)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Các ngành kinh tế nào sau đây là sản phẩm của nền kinh tế tri thức:

 • A Công nghiệp khai thác mỏ kim loại, luyện kim và cơ khí.
 • B Các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao.
 • C Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất hàng tiêu dùng.
 • D Công nghệ điện tử, sinh học và hàng không vũ trụ.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tác động ngày càng sâu sắc, làm cho kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang một loại hình kinh tế mới, dựa trên tri thức, kĩ thuật, công nghệ cao, được gọi là nền kinh tế tri thức.

Chọn: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển:

 • A Có xu hướng ngày càng tăng      
 • B có nhiều biến động
 • C Có xu hướng giảm dần        
 • D Vẫn không thay đổi gì qua các năm

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Theo bảng Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển (sgk trang 9), Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển có xu hướng ngày càng tăng, tăng từ 1310 tỉ USD năm 1990 lên 2724 tỉ USD năm 2004

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Sự phân chia thế giới thành các nhóm nước phát triển và đang phát triển nói lên tình trạng chủ yếu nào sau đây?

 • A Sự khác nhau về chế độ chính trị giữa các nhóm nước.
 • B Hậu quả kéo dài của chiến tranh lạnh
 • C Thế giới có nhiều quốc gia, dân tộc và tôn giáo.
 • D Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các nhóm nước.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Sự phân chia thế giới thành các nhóm nước phát triển và đang phát triển nói lên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các nhóm nước. Thông qua trình độ phát triển kinh tế - xã hội mà phân chia được thành các nhóm nước phát triển và đang phát triển

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển so với nhóm nước đang phát triển là

 • A Tỉ trọng khu vực III rất cao.
 • B Tỉ trọng khu vực II rất thấp.
 • C Tỉ trọng khi vực I còn cao.
 • D Cân đối về tỉ trọng giữa các khu vực

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển so với nhóm nước đang phát triển là: tỉ trọng khu vực III (dịch vụ) rất cao.

- Nhóm nước phát triển có tỉ trọng khu vực III lên tới 71%

- Trong khi nhóm nước đang phát triển có tỉ trọng khu vực III chỉ khoảng 43%

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Các nước phát triển gồm có

 • A  Thụy Điển, Anh, Đan Mạch, Ấn Độ
 • B Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kì, Anh
 • C Nhật Bản, Đan Mạch, Thụy Điển, Canada
 • D Hàn Quốc, Nam Phi, Canada, Mehico                  

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dựa vào sgk trang 7 và hiểu biết, các nước phát triển gồm có Nhật Bản, Đan Mạch, Thụy Điển, Canada

(Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… không phải là nước phát triển)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Các nước đang phát triển phụ thuộc vào các nước phát triển ngày càng nhiều về

 • A Vốn, khoa học kĩ thuật – công nghệ.
 • B  Thị trường.
 • C Lao động.
 • D Nguyên liệu.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Xu hướng toàn cầu hóa khiến các nước đang phát triển và các nước phát triển có cơ hội hợp tác phát triển và giao lưu kinh tế. Đặc biệt thông qua các nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI, ODA) và sự đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia tại các nước đang phát triển  => Điều này cho thấy các nước đang phát triển phụ thuộc vào các nước phát triển ngày càng nhiều về nguồn vốn và khoa học – kĩ thuật .

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển là

 • A quy mô dân số và cơ cấu dân số  
 • B trình độ khoa học – kĩ thuật
 • C thành phần chủng tộc và tôn giáo     
 • D điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển là trình độ khoa học – kĩ thuật. Các nước phát triển thường có trình độ khoa học – kĩ thuật cao hơn các nước đang phát triển, tạo ra nhiều của cải vật chất hơn, năng suất lao động cao hơn…

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia được coi là nước công nghiệp mới (NICs) là:

 • A Hàn Quốc, Xin - ga - po, In - đô - nê - xia, Braxin
 • B Xin - ga - po, Hàn Quốc, Ác - hen - ti – na, Ca – na - đa
 • C Hàn Quốc, Braxin, Ác - hen - ti – na, Ấn Độ
 • D Hàn Quốc, Xin - ga - po, Braxin, Ác - hen - ti - na

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Trong nhóm nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa đạt được trình độ nhất định về công nghiệp gọi chung là các nước công nghiệp mới như: Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan, Bra-xin, Ác - hen - ti – na…(sgk trang 7); chỉ có D đúng vì các đáp án khác có Thụy Điển, Ca – na – đa, Nhật Bản là những nước phát triển

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Dân số thế giới năm 2017 là 7 515 triệu người. Nhóm nước đang phát triển chiếm 80% dân số. Hỏi số dân nhóm nước đang phát triển là bao nhiêu triệu người?

 • A 6 012 triệu người 
 • B 6 110 triệu người  
 • C 6 112 triệu người
 • D 6 212 triệu người

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Áp dụng công thức tính tỉ trọng thành phần trong 1 tổng

Tỉ trọng thành phần = giá trị thành phần / Tổng *100 (%)

=> giá trị thành phần = Tổng*tỉ trọng thành phần

=> dân nhóm nước đang phát triển = 7 515 *80% = 6012 triệu người

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

 • A Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
 • B Công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
 • C Công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, công nghệ vật liệu.
 • D Công nghệ điện tử, công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Bốn công nghệ trụ cột có tác động mạnh mẽ và sâu sắc tới phát triển kinh tế - xã hội là: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin. (sgk trang 8)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Trong thời đại ngày nay “khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” là vì

 • A khoa học và công nghệ đã trực tiếp tạo ra các sản phẩm.
 • B phát triển khoa học và công nghệ là xu hướng chung của các nước.
 • C khoa học và công nghệ hiện nay phát triển như vũ bão.
 • D khoa học và công nghệ tạo nên các phát minh sáng chế.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trong thời đại ngày nay “khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” là vì khoa học và công nghệ đã trực tiếp tạo ra các sản phẩm.

Ví dụ: công nghệ sinh học tạo ra nhiều loại gen mới, có thể cấy ghép nhân bản các mô hình sống…; công nghệ vật liệu tạo ra nhiều vật liệu mới (plyme, chất bán dẫn..), công nghệ thông tin 4.0 kết nối thế giới, lưu trữ và truyền  tải dữ liệu nhanh chóng……

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

 • A Khu vực II rất cao, khu vực I và III thấp     
 • B Khu vực I và II rất thấp, khu vực  III cao
 • C Khu vực I và III cao, khu vực II thấp   
 • D Khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Dựa vào bảng 1.2 sgk trang 7, Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm : khu vực I tỉ trọng rất thấp (năm 2004 là 2%), khu vực III tỉ trọng rất cao (năm 2004 là 71%)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Trong các công nghệ trụ cột sau, công nghệ nào giúp cho các nước dễ dàng liên kết với nhau hơn?

 • A Công nghệ năng lượng.
 • B Công nghệ thông tin
 • C Công nghệ sinh học
 • D Công nghệ vật liệu

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Từ khóa “các nước dễ dàng liên kết với nhau”

Lời giải chi tiết:

Trong các công nghệ trụ cột, công nghệ thông tin giúp các nước dễ dàng liên kết, giao lưu với nhau thông qua các kết nối mạng internet, máy tính => gọi là thế giới phẳng.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) là

 • A Đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế 
 • B Đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội
 • C Trình độ phát triển kinh tế - xã hội 
 • D Đặc điểm tự nhiên 

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dựa vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội mà phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) với sự tương phản rõ rệt nhau về các chỉ số như: tổng sản phẩm bình quân đầu người, đầu tư nước ngoài, HDI…

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển.

 • A Giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình thấp, chỉ số HDI ở mức cao.
 • B Giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao.
 • C Giá trị đầu tư ra nước ngoài nhỏ, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao.
 • D Giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức thấp.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Một số đặc điểm kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển là giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao (SGK/6, địa lí 11 cơ bản).

=> Chọn B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.