30 câu trắc nghiệm Nhật Bản mức độ dễ (Phần 2)

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Diện tích rộng nhất, dân số đông, kinh tế phát triển nhất trong các vùng kinh tế của Nhật Bản đó là vùng kinh tế đảo?

 • A Hô-cai-đô
 • B Xi-cô-cư. 
 • C Hôn - su.
 • D Kiu-xiu.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 8 – trang 83 sgk Địa 11

Lời giải chi tiết:

Diện tích rộng nhất, dân số đông, kinh tế phát triển nhất trong 4 vùng kinh tế của Nhật Bản là vùng kinh tế/đảo Hôn-su.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Năng suất lao động xã hội ở Nhật Bản cao là do người lao động Nhật Bản

 • A Luôn độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong lao động.  
 • B Làm việc tích cực, tự giác, tinh thần trách nhiệm cao.
 • C Thường xuyên làm việc tăng ca và tăng cường độ lao động.
 • D Làm việc tích cực vì sự hùng mạnh của đất nước

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9 – Nhật Bản (trang 76 sgk Địa 11)

Lời giải chi tiết:

Năng suất lao động xã hội ở Nhật Bản cao là do người lao động Nhật Bản làm việc tích cực, tự giác và có tinh thần trách nhiệm cao.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Dịch vụ chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu kinh tế Nhật Bản.

 • A 58%
 • B 30%
 • C 68%
 • D 48%

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9 – trang 81 sgk Địa 11

Lời giải chi tiết:

Dịch vụ chiếm 68% trong cơ cấu kinh tế Nhật Bản (năm 2004)

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Ngành giao thông vận tải nào của Nhật Bản có vị trí quan trọng trên thế giới?

 • A Đường bộ.
 • B Đường sắt.
 • C Đường biển.
 • D Đường hàng không.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nhật Bản là quốc gia quần đảo, nằm trên đường hàng hải quan trọng => đường biển có ý nghĩa quan trọng trên thế giới.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Khí hậu cận nhiệt đới ẩm, gió mùa, mưa nhiều giúp Nhật Bản trồng loại cây chính nào sau đây?

 • A Lúa gạo.
 • B Cà phê.
 • C Khoai tây.
 • D Dâu tằm.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9, tiết 2, trang 81, SGK 11

Lời giải chi tiết:

Lúa gạo là loại cây ưa nóng, cần nhiều nước

Nhật Bản có khí hậu cận nhiệt gió mùa, mưa nhiều => thuận lợi cho việc trồng lúa gạo

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Nhận xét không đúng về GDP của EU so với Hoa Kỳ và Nhật Bản vào năm 2004 là

 • A Lớn hơn Hoa Kì.
 • B Lớn hơn Nhật Bản.
 • C Lớn hơn Hoa Kỳ và Nhật Bản cộng lại.
 • D Nhỏ hơn Hoa Kì và Nhật Bản Cộng lại

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Quan sát bảng 7.1 sgk/49 Địa lí 11 và so sánh

Lời giải chi tiết:

So với Hoa Kì và Nhật Bản, năm 2004: EU có  quy mô GDP lớn nhất và lớn hơn Hoa Kì, Nhật Bản.

=> Loại A, B

+ GDP của EU là: 12690,5 tỉ USD

+ Tổng GDP của Hoa Kì và Nhật Bản =  11667,5 + 4623,4 = 16290,9

=> GDP của EU nhỏ hơn GDP của Hoa Kì và Nhật Bản cộng lại (12690,5 < 16290,9)

=> Nhận xét C không đúng

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Vùng có rừng bao phủ phần lớn diện tích và dân cư thưa thớt là

 • A Xi-cô-cư.
 • B Hôn-su.
 • C Hô-cai-đô.
 • D Kiu-xiu.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 10 trang 83 SGK 11

Lời giải chi tiết:

Quần đảo Hô-cai-đô nằm ở phía Bắc, rừng bao phủ phần lớn diện tích, dân cư tập trung thưa thớt do khí hậu lạnh, địa hình chủ yếu là núi.       

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Tiềm năng lớn nhất để Nhật Bản phát triển mạnh ngành khai thác hải sản là:

 • A có cơ sở vật chất, trình độ KHKT cao.
 • B công nghiệp chế biến phát triển mạnh.
 • C có nhiều ngư trường rộng lớn.
 • D có nghề truyền thống đánh bắt lâu đời.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Vùng biển Nhật Bản rộng, với các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau tạo nên ngư trường lớn với nhiều loài cá (cá ngừ. cá thu, cá mòi, cá trích, cá hồi,...). Đó là tiềm năng lớn nhất để Nhật Bản phát triển mạnh ngành khai thác hải sản.

=> Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Những năm 1973-1974 và 1979-1980 tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm sút mạnh là do:

 • A khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới.
 • B khủng hoảng tài chính.
 • C thiên tai, động đất, sóng thần xảy ra nhiều.
 • D sức mua thị trường giảm.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9 – trang 77 sgk Địa lí 11

Lời giải chi tiết:

Những năm 1973 – 1974 và 1979  - 1980, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm sút mạnh (chỉ còn 2,6% năm 1980) là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Trừ ngành dệt truyền thống, tất cả các ngành công nghiệp nổi tiếng của Nhật Bản đều hướng vào

 • A kĩ thuật cao.
 • B tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước.
 • C tạo ra nhiều sản phẩm tiêu dùng phục vụ cho xuất khẩu.
 • D tận dụng tối đa sức lao động.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trừ ngành dệt truyền thống, tất cả các ngành công nghiệp nổi tiếng của Nhật Bản đều hướng vào kĩ thuật cao như tin học, sản xuất ô tô, tàu biển, vật liệu truyền thông.

Chọn: A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản đó là ngành?.

 • A Công nghiệp dệt, vải các loại, sợi.
 • B Công nghiệp chế tạo.
 • C Công nghiệp sản xuất điện tử.
 • D Công nghiệp công nghiệp xây dựng và công trình công cộng.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9 – trang 79 sgk Địa lí 11

Lời giải chi tiết:

Chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản là ngành công nghiệp chế tạo.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho phần lớn dân cư Nhật Bản tập trung ở các thành phố ven biển?

 • A Đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh.  
 • B Nhiều khoáng sản, thuận lợi cho sản xuất.
 • C Nguồn nước dồi dào ít có thiên tai.   
 • D Địa hình bằng phẳng, khí hậu ôn hòa.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho phần lớn dân cư Nhật Bản tập trung ở các thành phố ven biển là do ven biển địa hình bằng phẳng, khí hậu ôn hòa, thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Đặc điểm nổi bật của nền nông nghiệp Nhật Bản là

 • A có nhiều nông sản nhiệt đới.
 • B sản phẩm chủ yếu dùng để xuất khẩu.
 • C chiếm tỉ trọng lớn trong GDP.
 • D phát triển theo hướng thâm canh.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9, trang 1, SGK 11.

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm nông nghiệp

- Nhật Bản có khí hậu cận nhiệt, ôn đới => phát triển chủ yếu nền nông nghiệp cận nhiệt, ôn đới.

- Diện tích đất nông nghiệp nhỏ => Sản lượng thấp => nhập khẩu nông sản.

- Sản lượng ngày càng tăng do áp dụng thâm canh

- Chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu GDP (1%)

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Nhật Bản duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng vì:

 • A có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng kinh tế Nhật Bản.
 • B tận dụng được nguồn nguyên liệu tại chỗ, lao động ở nông thôn.
 • C vừa phát triển các xí nghiệp lớn, vừa duy trì những cơ sở sản xuất nhỏ và thủ công, tạo sự linh hoạt trong phát triển kinh tế.
 • D vừa phát huy được thế mạnh KHKT, vừa tận dụng được thế mạnh các cơ sở truyền thống, tạo sự linh hoạt trong nền kinh tế.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nhật Bản duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng vì vừa có thể phát triển các xí nghiệp lớn, vừa duy trì những cơ sở sản xuất nhỏ và thủ công, tạo sự linh hoạt trong phát triển kinh tế (sgk Địa lí 11 trang 77)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Mùa đông đỡ lạnh, mùa hạ nóng, thường có mưa to, bão là đặc điểm khí hậu của

 • A đảo Kiu-xiu.
 • B các đảo nhỏ phía bắc Nhật Bản.
 • C đảo Hôn – su.
 • D đảo Hô-cai-đô.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Mùa đông đỡ lạnh, mùa hạ nóng, thường có mưa to, bão là đặc điểm khí hậu của đảo Kiu – xiu nằm ở phía nam lãnh thổ Nhật Bản.(SGK/76 Địa 11)

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Nền kinh tế của Nhật Bản bị suy giảm ở những năm của thập kỉ 70 là do

 • A ảnh hưởng của thị trường thế giới và giá cả của sản phẩm
 • B ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ.
 • C sự tăng trưởng nóng của nền kinh tế “bong bóng”.
 • D sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nền kinh tế của Nhật Bản bị suy giảm ở những năm của thập kỉ 70 là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm xuống (sgk Địa lí 11 trang 77)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Phần lãnh thổ phía nam của Nhật Bản có khí hậu nào sau đây?

 • A Cận xích đạo.
 • B Nhiệt đới gió mùa.
 • C Ôn đới.
 • D Cận nhiệt đới.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9, trang 76 sgk Địa lí 11

Lời giải chi tiết:

Phần lãnh thổ phía nam của Nhật Bản có khí hậu cận nhiệt đới, mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ nóng, thường có mưa to và bão.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Ý nào sau đây không đúng về dân cư Nhật Bản?

 • A Là quốc gia đông dân trên thế giới
 • B Phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố ven biển
 • C Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao
 • D Là nước có kết cấu dân số già

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Kiến thức lớp 11 bài Nhật Bản, phần dân cư xã hội Nhật Bản, đặc điểm không chính xác là tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao vì Nhật đang có kết cấu dân số già, số người trong tuổi sinh đẻ thấp nên gia tăng tự nhiên phải thấp

=> chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản đó là ngành

 • A Công nghiệp chế tạo.
 • B Công nghiệp xây dựng và công trình công cộng.
 • C Công nghiệp sản xuất điện tử.
 • D Công nghiệp dệt, vải các loại, sợi.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản là ngành công nghiệp chế tạo  (Bảng 9.4 SGK/79 Địa lí 11)

Chọn: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Do nghèo tài nguyên khoáng sản, nên Nhật Bản chú trọng phát triển các ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều

 • A tri thức khoa học, kĩ thuật.
 • B nguyên, nhiên liệu nhập khẩu.
 • C lao động trình độ phổ thông
 • D đầu tư vốn của các nước khác.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Do nghèo tài nguyên khoáng sản, nên Nhật Bản chú trọng phát triển các ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều tri thức khoa học, kĩ thuật để mang lại giá trị kinh tế lớn mà k cần nhiều tài nguyên khoáng sản đầu vào

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Nhật Bản là nước có tốc độ gia tăng dân số hằng năm

 • A thấp và đang tăng dần. 
 • B cao và đang giẩm dần.
 • C thấp và đang giảm dần. 
 • D cao và đang tăng dần.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nhật Bản là nước đông dân, phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố ven biển. Tốc độ gia tăng dân số hàng năm thấp và đang giảm dần, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên chỉ còn ở mức 0,1 % vào năm 2005. Tỉ lệ người già trong dân cư ngày càng lớn.

Chọn: C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Nhật Bản nằm ở khu vực nào của châu Á?

 • A Đông Nam Á.
 • B Nam Á
 • C Đông Á.    
 • D Bắc Á.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nhật Bản nằm ở khu vực Đông Á.(SGK/74 Địa lí 11)

=> Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Lúa gạo được trồng nhiều ở phía Nam Nhật Bản do khu vực này có khí hậu

 • A ôn đới mưa nhiều.          
 • B cận nhiệt gió mùa.
 • C ôn đới gió mùa.           
 • D chuyển từ cận nhiệt đến ôn đới.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Lúa gạo được trồng nhiều ở phía Nam Nhật Bản do khu vực này có khí hậu cận nhiệt đới (lúa gạo đòi hỏi khí hậu có nền nhiệt độ trung bình tương đối cao, nguồn cung cấp nước đủ)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Đảo nào sau đây của Nhật Bản phát triển mạnh công nghiệp nặng, đặc biệt là khai thác than và luyện thép

 • A Kiu-xiu.
 • B Hô-cai-đô.
 • C Hôn-su.
 • D Xi-cô-cư.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đảo Kiu-xiu của Nhật Bản có ngành công nghiệp năng phát triển mạnh, đặc biệt là khai thác than và luyện thép (SGK/83 Địa lí 11)

=> Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Vùng sản xuất nông sản cây ăn quả và củ cải đường chủ yếu của Nhật Bản là

 • A đảo Xi-cô-cư.         
 • B đảo Kiu-Xiu
 • C  đảo Hô-cai-đô.      
 • D đảo Hôn-su

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Vùng sản xuất nông sản cây ăn quả và củ cải đường chủ yếu của Nhật Bản là đảo Hô-cai-đô (sgk Địa lí 11 trang 82)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Các hải cảng lớn của Nhật như Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca đều nằm ở đảo nào?

 • A Hô-cai-đô
 • B Hôn-su
 • C Xi-cô-cư
 • D Kiu-xiu

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Kinh tế Nhật Bản phát triển nhất ở đảo chính Hôn-su, do vậy các cảng biển cũng được xây dựng nhiều nhất ở đảo này, kiến thức lớp 11 bài 9

=> chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Trong hoạt động thương mại bạn hàng lớn nhất của Nhật Bản là

 • A các nước ASEAN.  
 • B  Các nước châu Phi.
 • C Hoa Kì, Trung Quốc, EU.
 • D Các nước Mỹ Latinh

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trong hoạt động thương mại bạn hàng lớn nhất của Nhật Bản là Hoa Kì, Trung Quốc, EU (sgk Địa lí 11 trang 81)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Quần đảo Nhật Bản nằm ở khu vực nào sau đây?

 • A Đông Á.
 • B Nam Á.
 • C Bắc Á.
 • D Tây Á.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Quần đảo Nhật Bản nằm ở khu vực Đông Á, trải dài trên một vòng cung dài khoảng 3800km trên Thái Bình Dương (xem thêm kiến thức SGK/74).

Chọn: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Hòn đảo có diện tích nhỏ nhất Nhật Bản là

 • A Hôn su
 • B Kiu xiu
 • C Hô cai đô
 • D Xi cô cư

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hòn đảo có diện tích nhỏ nhất Nhật Bản là Xi cô cư

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Phát biểu nào sau đây không đúng với nông nghiệp của Nhật Bản?

 • A Chiếm tỉ trọng rất lớn trong GDP.
 • B Phát triển theo hướng thâm canh.
 • C Chú trọng năng suất, chất lượng.
 • D Phương pháp chăn nuôi tiên tiến.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9 – Nhật Bản (trang 81 sgk Địa lí 11)

Lời giải chi tiết:

Nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản, tỉ trọng nông nghiệp trong GDP chỉ chiếm khoảng 1%

=> Nhận xét nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất lớn trong GDP là sai

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Các bài liên quan: - 200 bài tập Nhật Bản

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.Hỏi bài