30 bài tập trắc nghiệm Nhật Bản mức độ khó

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Các hải cảng lớn ở Nhật Bản là :

 • A Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca   
 • B Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Men-bơn
 • C Hiu-xtơn, Cô-bê, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca     
 • D Cô-bê, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca, Thượng Hải

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Các hải cảng lớn ở Nhật Bản là Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca (sgk trang 81) (Men-bơn ở Úc, Thượng Hải ở Trung Quốc còn Hiu-xtơn ở Hoa Kì)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Tốc độ gia tăng dân số hàng năm của Nhật Bản thấp sẽ dẫn đến hệ quả là

 • A Thiếu lao động trong tương lai           
 • B Tuổi thọ trung bình giảm
 • C Chất lượng cuộc sống giảm           
 • D Chất lượng giáo dục giảm sút

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Tốc độ gia tăng dân số hàng năm của Nhật Bản thấp, số người dưới độ tuổi lao động ít là nguy cơ thiếu lao động trong tương lai đối với nền kinh tế Nhật Bản

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Nhận xét nào sau đây đúng về kinh tế của Nhật Bản

 • A Dịch vụ phát triển mạnh nhưng tỉ trọng trong cơ cấu GDP thấp hơn công nghiệp
 • B Nhật Bản đứng đầu thế giới về thương mại
 • C Ngành nông nghiệp có vai trò quan trọng hàng đầu trong cơ cấu kinh tế
 • D Giá trị sản lượng công nghiệp của Nhật Bản đứng thứ 2 thế giới sau Hoa Kì

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Dịch vụ phát triển mạnh và tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP (68% năm 2004), Nhật Bản đứng thứ 4 thế giới về thương mại và ngành nông nghiệp có vai trò thứ yếu. Giá trị sản lượng công nghiệp của Nhật Bản đứng thứ 2 thế giới sau Hoa Kì. (sgk trang79-81)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Nhận xét đúng về tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế Nhật Bản từ sau năm 1991 là

 • A Tăng trưởng ổn định và luôn ở mức cao.
 • B Tăng trưởng cao nhưng còn biến động.
 • C Tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn ở mức cao.
 • D Tăng trưởng chậm lại, có biến động.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Theo sgk trang 77 và bảng 9.3, Từ năm 1991, tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế Nhật Bản đã chậm lại. Từ 1990 đến 2005, tốc độ tăng trưởng GDP có nhiều biến động. Trong đó từ 1990 đến 2001 tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm và chỉ đạt 0,4% năm 2001; từ 2001 đến 2005 tốc độ tăng trưởng kinh tế đã tăng lên nhưng cũng chỉ đạt 2,5% 2005

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Tốc độ gia tăng dân số hằng năm thấp và đang giảm dần ở Nhật Bản gây nên hệ quả

 • A Thiếu lao động trong tương lai, gánh nặng phúc lợi cho người già lớn
 • B Gây sức ép lên vấn đề giáo dục
 • C Thiếu việc làm
 • D Gây sức ép lên tài nguyên và cơ sở hạ tầng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Tốc độ gia tăng dân số hằng năm thấp và đang giảm dần ở Nhật Bản gây nên hệ quả Thiếu lao động trong tương lai, gánh nặng phúc lợi cho người già lớn

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Tỉ lệ người già trong dân cư Nhật Bản ngày càng lớn đã gây khó khăn chủ yếu nào sau đây đối với quốc gia này?

 • A Thiếu nguồn lao động, phân bố dân cư không hợp lí.
 • B Thu hẹp thị trường tiêu thụ, gia tăng sức ép việc làm.
 • C Thiếu nguồn lao động, chi phí phúc lợi xã hội lớn.
 • D Thu hẹp thị trường tiêu thụ, mở rộng dịch vụ an sinh.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ người già trong dân cư Nhật Bản ngày càng lớn đã gây khó khăn lớn tới quốc gia này: thiếu nguồn lao động, chi phí phúc lợi xã hội lớn.

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Dự báo đến năm 2025, dân số Nhật Bản chỉ còn 117,0 triệu người. Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số Nhật Bản ngày càng giảm sút là

 • A Do số người già trong xã hội nhiều nên tỉ suất tử quá lớn
 • B Do dân cư Nhật Bản sang các nước phương Tây sinh sống
 • C Do không còn các dòng nhập cư từ các nước vào Nhật Bản
 • D Do tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ngày càng giảm và đạt giá trị âm

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số Nhật Bản ngày càng giảm sút là Do tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ngày càng giảm và đạt giá trị âm

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cho bảng số liệu sau

GDP và tốc độ tăng trưởng của GDP của Nhật Bản giai đoạn 2010 – 2014

Từ số liệu ở nảng trên, hãy cho biết nhận định nào sau đây chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong giai đoạn 2010 – 2014?

 • A thấp và không ổn định.  
 • B thấp và tăng đều  
 • C  cao và ổn định        
 • D  cao nhưng giảm đều

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong giai đoạn 2010 – 2014 là thấp và không ổn định vì tốc độ tăng trưởng luôn dưới 5% và tăng giảm không đều qua các năm

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Gió mùa mùa đông từ lục địa Á - Âu thổi đến Nhật Bản trở nên ẩm ướt do đi qua

 • A dòng biển Ôiasivô.   
 • B biển Nhật Bản. 
 • C biển Hoa Đông.     
 • D biển Ô-khốt.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Gió mùa mùa đông từ lục địa Á - Âu thổi đến Nhật Bản trở nên ẩm ướt do đi qua biển Nhật Bản, ven bờ biển Nhật Bản có các dòng biển nóng, cung cấp ẩm cho gió mùa mùa đông thổi vào Nhật Bản (hình 9.2 sgk Địa lí 11 trang 75)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Ý nào sau đây không đúng về nguyên nhân làm cho nền kinh tế Nhật Bản từ năm 1950 đến 1973 có sự phát triển nhanh chóng

 • A Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng, phát triển nhanh các ngành ít cần đến khoáng sản
 • B Chú trọng đầu tư hiện đại hóa công nghiệp, tăng vốn ,gắn liền với áp dụng kĩ thuật mới
 • C Duy trì cơ cấu hai tầng,vừa phát triển các xí nghiệp lớn,vừa duy trì những tổ chức sản xuất nhỏ,thủ công
 • D Tập trung cao độ vào phát triển các ngành then chốt có trọng điểm theo từng giai đoạn

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân làm cho nền kinh tế Nhật Bản từ năm 1950 đến 1973 có sự phát triển nhanh chóng không bao gồm Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng, phát triển nhanh các ngành ít cần đến khoáng sản (xem các nguyên nhân tạo nên sự phát triển nhanh chóng nền kinh tế Nhật Bản giai đoạn trên tại sgk Địa lí 11 trang 77)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Đồng bằng Cantô có diện tích lớn nhất Nhật Bản nằm trên đảo

 • A Hô – cai - đô. 
 • B Kiu-xiu   
 • C Xi-cô-cư 
 • D Hôn-su

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đồng bằng Cantô có diện tích lớn nhất Nhật Bản nằm ở phía đông đảo Hôn su

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Biển Nhật Bản có nguồn hải sản phong phú do

 • A có các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau.
 • B nằm ở vùng vĩ độ cao nên nhiệt độ cao.
 • C có diện tích rộng nhất.
 • D có nhiều bão, sóng thần.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Nhật Bản nằm ở nơi gặp nhau của 2 dòng biển nóng và lạnh => nguồn hải sản phong phú, đa dạng.

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Sản xuất nông nghiệp ở Nhật bản cần phát triển theo hướng thâm canh vì

 • A Công nghiệp phát triển tạo diều kiện thuận lợi thâm canh.
 • B Quỹ đất nông nghiệp quá ít, không có khả năng mở rộng.
 • C Nhật Bản thiếu lao động, sản xuất thâm canh sẽ sử dụng ít lao động hơn quảng canh.
 • D Sản xuất thâm canh mang lại nhiều lợi nhuận mà chi phí lại thấp.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nhật Bản có địa hình chủ yếu là đồi núi=> diện tích đất nông nghiệp nhỏ, khả năng mở rộng diện tích thấp => trong nông nghiệp phải thâm canh để tăng năng suất, sản lượng.

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Việc duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng có tác dụng quan trọng nhất đối với sự phát triển kinh tế Nhật Bản vì

 • A Phát huy được tiềm lực kinh tế, phù hợp với điều kiện đất nước.
 • B Giải quyết được việc làm cho lao động ở nông thôn.
 • C Giải quyết được nguồn nguyên liệu dư thừa của nông nghiệp.
 • D Các xí nghiệp nhỏ sẽ hỗ trợ các xí nghiệp lớn về nguyên liệu.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Việc duy trì nền kinh tế 2 tầng, vừa phát triển các xí nghiệp lớn vừa phát triển các xí nghiệp nhỏ góp phần các xí nghiệp lớn chuyển giao công nghệ cho các xí nghiệp nhỏ và các xí nghiệp nhỏ thì khai thác tối đa nguồn nguyên nhiên liệu sẵn có, và hỗ trợ nguyên liệu cho các xí nghiệp lớn => khai thác tiềm năng và phù hợp với thực tiễn đất nước

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Những năm 1973 – 1974 và 1979 – 1980, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm xuống nhanh, nguyên nhân chủ yếu là do

 • A có nhiều thiên tai.
 • B khủng hoảng dầu mỏ.
 • C khủng hoảng tài chính.
 • D cạn kiệt tài nguyên.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Những năm 1973 – 1974 và 1979 – 1980, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm xuống nhanh, nguyên nhân chủ yếu là do khủng hoảng dầu mỏ (Xem thêm kiến thức SGK/77).

Chọn: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Đảo nào sau đây của Nhật Bản có nhiều trung tâm công nghiệp nhất?

 • A Xi-cô-cư.    
 • B  Kiu-xiu.   
 • C Hô-cai-đô.             
 • D Hôn-su.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đảo Hôn su của Nhật Bản có nhiều trung tâm công nghiệp nhất (hình 9.5 sgk Địa lí 11 trang 80)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Sự già hoá dân số Nhật Bản không gây hậu quả nào sau đây?

 • A Thiếu nguồn lao động.
 • B Chi phí bảo hiểm xã hội tăng.
 • C Chi phí y tế cho người già cao.
 • D Nguồn lao động thiếu kinh nghiệm.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nguồn lao động Nhật Bản cần cù, trách nhiệm, tự giác, làm việc tích cực và có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. Sự già hóa dân số sẽ làm cho Nhật Bản thiếu nguồn lao động trong tương lai, cùng với đó là các chi phí cho phúc lợi xã hội như chí phí bảo hiểm, y tế,… sẽ tăng lên.

Chọn: D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản?

Lời giải chi tiết:

Nông nghiệp Nhật Bản chiếm 1% GDP và giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản, do:

- Diện tích đất nông nghiệp quá ít, chỉ chiếm chưa đầy 14% diện tích lãnh thổ.

- Nhật Bản là một trong những  cường quốc kinh tế, công nghiệp hàng thế giới, vì vậy ngành công nghiệp luôn chiếm một vị trí lớn trong cơ cấu kinh tế.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Ngoại thương của Nhật Bản có vai trò to lớn trong nền kinh tế chủ yếu là do

 

 

 

 • A thực hiện việc hợp tác phát triển với nhiều quốc gia.
 • B nền kinh tế gắn bó chặt chẽ với thị trường thế giới.
 • C nhu cầu về hàng hóa nhập ngoại của người dân cao.
 • D hoạt động đầu tư ra các nước ngoài phát triển mạnh.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ngoại thương của Nhật Bản có vai trò to lớn trong nền kinh tế chủ yếu là do nền kinh tế Nhật Bản gắn bó chặt chẽ với thị trường thế giới. Nhật Bản vừa phải nhập nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất từ nước ngoài, vừa xuất khẩu hàng hóa tiêu thụ ở nước ngoài, bạn hàng của Nhật Bản bao gồm cả các nước phát triển và đang phát triển chính vì thế hoạt động ngoại thương có vai trò to lớn trong nền kinh tế

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền kinh tế Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng cao từ năm 1950 đến năm 1973?

 • A Tập trung cao độ vào phát triển các ngành then chốt, có trọng điểm theo từng giai đoạn và duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng.
 • B Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng, phát triển nhanh chóng các ngành cần đến khoáng sản.
 • C Tập trung phát triển các xí nghiệp lớn, giảm và bỏ hẳn những tổ chức sản xuất nhỏ, thủ công.
 • D Chú trọng đầu tư hiện đại hóa nông nghiệp, hạn chế vốn đầu tư.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền kinh tế Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng cao từ năm 1950 đến năm 1973 là: Tập trung cao độ vào phát triển các ngành then chốt, có trọng điểm theo từng giai đoạn (ví dụ: thập niên 50 của thế kỉ XX, tập trung vốn cho ngành điện lực, thập niên 60, cho các ngành luyện kim, … và duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng (xí nghiệp lớn - xí nghiệp nhỏ, thủ công).

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Hiện nay, Việt Nam đã liên doanh với hãng HonDa của Nhật Bản phát triển sản xuất các ngành công nghiệp nào?

 • A Điện tử, tin học
 • B Hóa chất, cơ khí.
 • C Cơ khí, đóng tàu.
 • D Xe máy, ô tô.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hiện nay, Việt Nam đã liên doanh với hãng HonDa của Nhật Bản phát triển sản xuất các ngành công nghiệp xe máy, ô tô.

=> Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Phát biểu nào sau đây là đặc điểm khí hậu phần phía bắc Nhật Bản?

 • A Khí hậu cận nhiệt đới, mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ nóng.
 • B Khí hậu ôn đới, mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết.
 • C Khí hậu cận xích đạo, mưa nhiều, không có mùa đông.
 • D Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa đông lạnh và kéo dài.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm khí hậu phần phía bắc Nhật Bản là Khí hậu ôn đới, mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết (sgk Địa lí 11 trang 76)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Tỉ lệ người già trong dân cư của Nhật Bản ngày càng lớn chủ yếu do

 • A dân số của Nhật Bản già.
 • B một bộ phận lớn thanh niên của Nhật Bản chuyên cư sang Tây Âu, châu Mỹ làm việc
 • C  chính sách phát triển dân số của Nhật Bản.
 • D tốc độ gia tăng dân số hàng năm thấp và đang giảm dần.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ người già trong dân cư của Nhật Bản ngày càng lớn chủ yếu do tốc độ gia tăng dân số hàng năm thấp và đang giảm dần. Đồng thời các dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội cho người lớn tuổi ngày càng được đảm bảo nên tuổi thọ tăng lên.

Chọn: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Nhật Bản thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất và núi lửa do:

 • A Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương
 • B Địa hình chủ yếu là đồi núi
 • C Quốc gia quần đảo, gồm 4 đảo chính 
 • D Nằm trong khu vực khí hậu gió mùa

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9 – Nhật Bản, trang 74 – sgk Địa 11

Lời giải chi tiết:

Liên hệ vị trí địa lí của Nhật Bản: do Nhật Bản nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của các trận động đất và núi lửa.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Nhật Bản tập trung vào các ngành công nghiệp hiện đại, kĩ thuật cao là do

 • A có nguồn lao động trẻ, dồi dào.
 • B tốn ít nguyên liệu, lợi nhuận cao.
 • C không đủ khả năng nhập khẩu.
 • D tài nguyên khoáng sản phong phú.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9, tiết 1,2 trang 76, 79 SGK 11

Lời giải chi tiết:

Nhật Bản là nước nghèo tài nguyên khoáng sản => khó khăn trong phát triển công nghiệp truyền thống cần nhiều nguyên liệu => NB phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, kĩ thuật cao do tốn ít nguyên liệu, lợi nhuận cao.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Đâu là hãng sản xuất ô tô của Nhật Bản ?

 • A Ford
 • B Huyndai.
 • C Toyota
 • D Mercedec

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Kiến thức địa bài 9, trang 79 SGK 11

Lời giải chi tiết:

Ford hãng ô tô Hoa Kỳ

Huyndai: hãng ô tô Hàn Quốc

Mercedec: hãng oto Đức

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Giao thông đường biển của Nhật Bản phát triển mạnh là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

 • A Người dân có nhu cầu du lịch quốc tế cao.    
 • B Hoạt động ngoại thương phát triển mạnh.
 • C Đường bờ biển dài với nhiều vịnh biển sâu. 
 • D Đất nước quần đảo với nhiều đảo lớn nhỏ.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Giao thông đường biển của Nhật Bản phát triển mạnh chủ yếu là do Nhật Bản là đất nước quần đảo với nhiều đảo lớn nhỏ, muốn giao lưu giữa các vùng miền và giao lưu quốc tế ngoài đường hàng không thì chỉ có thể di chuyển bằng đường biển

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho giao thông đường biển là ngành không thể thiếu được đối với Nhật Bản

 • A Hoạt động thương mại phát triển mạnh
 • B Đất nước quần đảo,có hàng nghìn đảo
 • C Đường bờ biển dài,nhiều vịnh biển sâu
 • D Nhu cầu du lịch đường biển tăng mạnh

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho giao thông đường biển là ngành không thể thiếu được đối với Nhật Bản là Nhật Bản là đất nước quần đảo, muốn di chuyển từ vùng này qua vùng khác của đất nước hay giao thương với nước ngoài đều phải sử dụng đường biển

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm, không phải do

 • A mức tiêu thụ lúa gạo trên đầu người giảm.
 • B khí hậu cận nhiệt và ôn đới ít thích hợp.
 • C một phần diện tích dành cho quần cư.
 • D diện tích dành cho trồng cây khác tăng lên.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm, không phải do mức tiêu thụ lúa gạo trên đầu người giảm. Do sản xuất lúa gạo rất quan trọng đối với việc cung cấp lương thực ở Nhật Bản, gạo là một phần chủ yếu của chế độ ăn uống ở Nhật Bản. Hiện nay diện tích trồng lúa của Nhật Bản giảm chủ yếu do quỹ đất nông nghiệp hạn chế và một số diện tích trồng lúa được chuyển sang trồng các loại cây khác (sgk Địa lí 11 trang 81)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Ngành công nghiệp được coi là ngành mũi nhọn của nền công nghiệp Nhật Bản là

 • A công nghiệp chế tạo.            
 • B xây dựng và công trình công cộng.
 • C công nghiệp dệt
 • D công nghiệp sản xuất điện tử.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Ngành công nghiệp được coi là ngành mũi nhọn của nền công nghiệp Nhật Bản là công nghiệp sản xuất điện tử với các sản phẩm nổi bật như sản phẩm tin học, vi mạch và chất bán dẫn, vật liệu truyền thông, rô bốt (sgk Địa lí 11 trang 79)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Các bài liên quan: - 200 bài tập Nhật Bản

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.