25 câu trắc nghiệm Liên Bang Nga mức độ dễ (Phần 2)

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Là quốc gia rộng lớn nhất thế giới, lãnh thổ nước Nga bao gồm

 • A  toàn bộ Đồng bằng Đông Âu.
 • B toàn bộ phần Bắc Á.
 • C phần lớn Đồng bằng Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á.
 • D toàn bộ phần Bắc Á và một phần Trung Á.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Liên bang Nga có diện tích lớn nhất thế giới, nằm ở cả hai phần châu lục Á, Âu. Lãnh thổ trải dài trên phần lớn đồng bằng Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á (sgk trang 61)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Đại bộ phận địa hình phần lãnh thổ phía Đông là

 • A đồng bằng và vùng trũng.   
 • B núi và cao nguyên.
 • C đồi núi thấp và vùng trũng. 
 • D  đồng bằng và đồi núi thấp.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Lãnh thổ phần phía Đông có phần lớn diện tích là đồi núi và cao nguyên, không thuận lợi lắm cho phát triển nông nghiệp nhưng có nguồn khoáng sản, lâm sản và trữ năng thủy điện lớn

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Đặc điểm đồng bằng Đông Âu là:

 • A Đồng bằng thấp, xen kẽ nhiều đồi núi, đất đai màu mỡ, thích hợp trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi
 • B Đồng bằng thấp, xen kẽ nhiều đồi núi, đất đai màu mỡ, thích hợp trồng cây công nghiệp, thực phẩm và chăn nuôi
 • C Đồng bằng tương đối cao, xen kẽ nhiều đồi thấp, đất đai màu mỡ, thích hợp trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi
 • D Đồng bằng tương đối cao, xen kẽ nhiều đồi thấp, đất đai màu mỡ, thích hợp trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đồng bằng Đông Âu thuộc phần lãnh thổ phía Tây. Đồng bằng Đông Âu tương đối cao, xen xen lẫn nhiều đồi thấp, đất đai màu mỡ là nơi trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi chính của Liên Bang Nga (sgk trang 62)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Đặc điểm không đúng về xã hội, khoa học, kĩ thuật của Liên Bang Nga

 • A Trình độ học vấn khá cao
 • B  Có nhiều công trình khoa học có giá trị lớn
 • C  Đứng hàng đầu thế giới về các ngành khoa học cơ bản
 • D Là nước thứ hai trên thế giới đưa con người lên vũ trụ

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Liên Bang Nga là nước đầu tiên trên thế giới đưa con người lên vũ trụ (sgk trang 65)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Tại sao nói Liên Bang Nga đã từng là trụ cột của Liên Bang Xô Viết

 • A Liên Bang Nga là thành viên đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc
 • B Liên Bang Nga là thành viên có diện tích lớn nhất trong Liên bang Xô viết
 • C Liên Bang Nga có số dân nhất, trình độ học vấn cao nhất trong Liên bang Xô viết
 • D Liên Bang Nga là thành viên có nhiều thành tự trong các ngành khoa học nhất

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Sau cách mạng tháng Mười Nga thành công (năm 1917), Liên Bang Xô Viết được thành lập, Liên bang Nga là một thành viên đóng vai trò chihs trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc (sgk trang 67)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Đặc điểm không đúng về nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc của Liên Bang Nga

 • A Nhờ những chính sách và biện pháp đúng đắn, nền kinh tế LB Nga vượt qua khủng hoảng, dần ổn định và đi lên
 • B Liên Bang Nga nằm trong nhóm NICs
 • C Sản lượng các ngành kinh tế tăng, dự trữ ngoại tệ đứng thứ 4 thế giới, đời sống nhân dân được cải thiện
 • D Trong quá trình phát triển kinh tế, LB Nga vẫn còn gặp nhiều khóa khăn như phân hóa giàu nghèo, nạn chảy máu chất xám…

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Liên Bang Nga nằm trong nhóm nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G8) (sgk trang 68) chứ không phải nằm trong nhóm các nước công nghiệp mới NICs

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Phần lãnh thổ phía Bắc Liên Bang Nga có đặc điểm khí hậu:

 • A Khí hậu ôn đới          
 • B Khí hậu cận cực
 • C Khí hậu cận nhiệt                 
 • D Khí hậu nhiệt đới

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Theo sgk trang 63, Hơn 80% lãnh thổ Liên Bang Nga nằm ở vành đai khí hậu ôn đới.. Phần phía Bắc có khí hậu cận cực lạnh giá, chỉ 4% diện tích lãnh thổ phía nam có khí hậu cận nhiệt

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Bốn vùng kinh tế quan trọng của nước Liên Bang Nga không bao gồm

 • A Vùng Trung Ương    
 • B Vùng Đông Âu
 • C Vùng trung tâm đất đen    
 • D Vùng viễn Đông

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Các vùng kinh tế quan trọng của Liên Bang Nga bao gồm: vùng Trung ương, vùng Trung tâm đất đen, vùng U-ran, Vùng viễn Đông

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Ngành mũi nhọn của nền kinh tế Liên Bang Nga là:

 • A khai thác vàng, kim cương    
 • B Sản xuất điện
 • C Dầu khí  
 • D Nguyên tử

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp dầu khí là ngành mũi nhọn của nền kinh tế, hằng năm mang lại nguồn tài chính lớn cho đất nước (theo sgk trang 69)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Hồ nước ngọt sâu nhất thế giới ở Liên Bang Nga là:

 • A Biển Aran   
 • B Hồ Baican    
 • C Hồ Bankhat      
 • D Ngũ Hồ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Liên Bang Nga có nhiều hồ tự nhiên và hồ nhân tạo, trong đó hồ Baican là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới (sgk trang 63)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Vùng kinh tế Trung ương của Liên Bang Nga không có đặc điểm nào sau đây:

 • A Là vùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất
 • B Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp
 • C Tập trung nhiều ngành công nghiệp
 • D Sản lượng lương thực, thực phẩm lớn

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm “Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp“ là của vùng Trung tâm đất đen (sgk trang 71), không phải đặc điểm vùng kinh tế Trung ương

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Liên Bang Nga có hệ sinh thái rừng gì chiếm diện tích lớn nhất?

 • A Rừng lá rộng thường xanh
 • B Rừng hỗn giao
 • C Rừng ngập mặn
 • D Rừng lá kim

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Diện tích rừng của Liên Bang Nga đứng đầu thế giới, chủ yếu là rừng lá kim (sgk trang 63)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

So với đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi-bia của Liên bang Nga có điểm khác biệt nào sau đây về tự nhiên?

 • A Tập trung nhiều khoáng sản khí tự nhiên hơn.
 • B  Độ cao trung bình của địa hình lớn hơn nhiều.
 • C Đất màu mỡ, thuận lợi cho nông nghiệp hơn.
 • D  Khí hậu điều hòa, ảnh hưởng của biển rõ rệt hơn.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

So với đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi-bia của Liên bang Nga có điểm khác biệt cơ bản là không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nhưng tập trung nhiều khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ, khí đốt

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Dân tộc nào sau đây chiếm tỉ lệ cao nhất trong dân số Liên Bang Nga?

 • A Tác-ta       
 • B Bát-xkia.           
 • C Chu-vát.    
 • D  Nga.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Dân tộc chiếm tỉ lệ cao nhất trong dân số Liên Bang Nga là người Nga, chiếm 80% dân số (sgk Địa lí 11 trang 64)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Dầu mỏ của Liên Bang Nga tập trung nhiều ở

 • A cao nguyên Trung Xi-bia.   
 • B đồng bằng Tây Xi-bia.
 • C đồng bằng Đông Âu.   
 • D ven Bắc Băng Dương.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dầu mỏ của Liên Bang Nga tập trung nhiều ở đồng bằng Tây Xi-bia (sgk Địa lí 11 trang 62)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho dân số của Liên bang Nga giảm mạnh vào thập  niên 90 của thế kỷ XX?

 • A  Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên âm.   
 • B Tỉ suất sinh giảm nhanh hơn tỉ suất tử.
 • C Người Nga di cư ra nước ngoài nhiều.      
 • D Tất cả các ý trên.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số của Liên bang Nga giảm mạnh vào thập niên 90 của thế kỷ XX là Người Nga di cư ra nước ngoài nhiều. Từ thập niên 90 của thế kỉ XX nhiều người Nga đã di cư ra nước ngoài (sgk Địa lí 11 trang 64)

=> Chọn đáp án C

Chú ý: đề chỉ hỏi thời điểm thập niên 90 của thế kỷ XX

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Liên Bang Nga có thế mạnh trồng cây công nghiệp nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là do nhân tố

tự nhiên nào sau đây?

 • A Khí hậu.
 • B Địa hình.    
 • C Đất trồng.    
 • D Sông ngòi.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Liên Bang Nga có thế mạnh trồng cây công nghiệp nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là do nhân tố tự nhiên Khí hậu vì Liên Bang Nga có khí hậu ôn đới là chủ yếu (80%) ngoài ra phần lãnh thổ phá Nam có khí hậu cận nhiệt (4%) phù hợp với điều kiện sinh thái cây nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Từ năm 1990 – 2000, GDP bình quân đầu người của Liên Bang Nga (LBN) liên tục giảm là do

 • A  nước Nga bị khủng hoảng, tốc độ tăng GDP thường âm.
 • B đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn do thiên tai.
 • C vị thế, vai trò của Liên Bang Nga trên trường quốc tế suy giảm.
 • D nước Nga tách khỏi liên bang Xô Viết.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Năm 1990 – 2000, GDP bình quân đầu người của Liên Bang Nga (LBN) liên tục giảm là do Liênbang Xô viết tan rã, nước Nga bị khủng khoảng kinh tế

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Vấn đề dân cư mà Nhà nước Liên bang Nga quan tâm nhất hiện nay là

 • A nhiều dân tộc.
 • B dân số giảm và già hóa dân số.
 • C mật độ dân số thấp.
 • D đô thị hóa tự phát.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Liên Bang Nga có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có chỉ số âm dẫn đến già hóa dân số. Mặt khác từ thập niên 90 của thế kỉ XX nhiều người Nga đã di cư ra nước ngoài nên số dân đã giảm đi. Đây là hai vấn đề dân cư mà Nhà nước Liên Bang Nga quan tâm nhất hiện nay.

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Ở Liên Bang Nga, vùng kinh tế sẽ phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương

 • A vùng U – Ran.
 • B vùng Viễn Đông.
 • C vùng Trung tâm đất đen.
 • D vùng Trung Ương.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ở Liên Bang Nga, vùng Viễn Đông sẽ phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

=> Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Năm 2006, Liên bang Nga đứng đầu thế giới về

 • A than.
 • B sản lượng khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên.
 • C bột giấy và xen-lu-lo.
 • D điện tử - tin học.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Năm 2006, Liên Bang Nga đứng đầu thế giới về sản lượng khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên (trên 500 triệu tấn dầu và 587 tỉ m3 khí tự nhiên).

Chọn: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga có đặc điểm nổi bật là

 • A phát triển đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản.
 • B  có dải đất đen phì nhiêu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
 • C các ngành luyện kim, cơ khí, khai thác và chế biến dầu khí phát triển.
 • D một vùng kinh tế có sản lượng lương thực, thực phẩm lớn.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga có đặc điểm nổi bật là phát triển các ngành: đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản. (SGK/71 Địa 11)

Chọn A.         

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Ranh giới phân chia đồng bằng Đông Âu và đồng bằng Tây Xibia của Liên bang Nga là

 • A sông Ê nit xây. 
 • B sông Vôn -ga.
 • C sông Lê na.
 • D dãy Ural.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Ranh giới phân chia đồng bằng Đông Âu và đồng bằng Tây Xibia của Liên bang Nga là dãy núi Ural (SGK/62, địa lí 11 cơ bản).

Chọn: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Khoáng sản có trữ lượng lớn nhất thế giới của Liên Bang Nga là

 • A quặng sắt, than đá
 • B quặng đồng, bô xít.
 • C than đá, dầu mỏ, vàng.
 • D khí tự nhiên, quặng sắt, quặng kali.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

LB Nga có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú. Khoáng sản có trữ lượng lớn nhất thế giới của Liên Bang Nga là khí tự nhiên, quặng sắt, quặng kali (SGK/62, địa lí 11 cơ bản).

Chọn: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Các trung tâm công nghiệp của Liên bang Nga không tập trung ở vùng?

 • A Đồng bằng Tây Xi-bia
 • B Đồng bằng Đông Âu.
 • C Vùng núi già Uran.
 • D Vùng Viễn Đông.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Liên hệ kinh tế Liên Bang Nga, trang 70 sgk Địa lí 11

Lời giải chi tiết:

Các trung tâm công nghiệp của Liên Bang Nga tập trung chủ yếu ở vùng Đông Âu, U-ran, Tây Xi-bia

=> loại đáp án B, C, A

Viễn Đông có rất ít các trung tâm công nghiệp

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Các bài liên quan: - 100 bài tập Liên Bang Nga

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.Hỏi bài