25 bài tập trắc nghiệm Liên Bang Nga mức độ khó

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Ngành kinh tế nào của Việt Nam gắn liền với sự hợp tác Nga - Việt

 • A  Dầu khí   
 • B Nông nghiệp            
 • C Khai khoáng 
 • D Điện tử - tin học

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Ngành dầu khí gắn liền với sự hợp tác Nga - Việt. Tiêu biểu là sự thành lập Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro năm 1981; sau 5 năm hoạt động, năm 1986, dòng dầu khí đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ. Cho đến nay, Hợp tác dầu khí Việt – Nga luôn đóng vai trò trụ cột trong hợp tác kinh tế

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

So với đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi-bia của Liên bang Nga có điểm khác biệt nào sau đây về tự nhiên?

 • A Tập trung nhiều khoáng sản khí tự nhiên hơn.
 • B  Độ cao trung bình của địa hình lớn hơn nhiều.
 • C Đất màu mỡ, thuận lợi cho nông nghiệp hơn.
 • D  Khí hậu điều hòa, ảnh hưởng của biển rõ rệt hơn.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

So với đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi-bia của Liên bang Nga có điểm khác biệt cơ bản là không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nhưng tập trung nhiều khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ, khí đốt

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Ngành chăn nuôi thú có lông quý của Liên bang Nga phân bố chủ yếu ở

 • A đồng bằng Tây Xi-bia.   
 • B phía nam đất nước.
 • C phía bắc đất nước.    
 • D đồng bằng Đông Âu.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Ngành chăn nuôi thú có lông quý của Liên bang Nga phân bố chủ yếu ở phía bắc đất nước, nhất là phía đông bắc (quan sát hình 8.10 Phân bố sản xuất nông nghiệp nước Nga – sgk Địa lí 11 trang 73)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Phía Đông của Liên bang Nga không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nguyên nhân chủ yếu là do

 • A đất đai kém màu mỡ.
 • B địa hình núi và cao nguyên.
 • C thiếu nguồn nước cho tưới tiêu.
 • D ít dân cư sinh sống.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Phía Đông của Liên Bang Nga phần lớn là núi và cao nguyên không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhưng có nguồn khoáng sản, lâm sản và trữ lượng thủy năng lớn (xem thông tin SGK/62).

Chọn: B.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Tại sao nói Liên Bang Nga đã từng là trụ cột của Liên Bang Xô Viết

 • A Liên Bang Nga là thành viên đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc
 • B Liên Bang Nga là thành viên có diện tích lớn nhất trong Liên bang Xô viết
 • C Liên Bang Nga có số dân nhất, trình độ học vấn cao nhất trong Liên bang Xô viết
 • D Liên Bang Nga là thành viên có nhiều thành tự trong các ngành khoa học nhất

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Sau cách mạng tháng Mười Nga thành công (năm 1917), Liên Bang Xô Viết được thành lập, Liên bang Nga là một thành viên đóng vai trò chihs trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc (sgk trang 67)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Ngành xương sống của nền kinh tế Liên Bang Nga là:

 • A  Dịch vụ    
 • B Nông nghiệp       
 • C  Thương mại  
 • D Công nghiệp

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp là ngành xương sống của nền kinh tế Liên Bang Nga. Cơ cấu công nghiệp ngày càng đa dạng bao gồm các ngành công nghiệp truyền thống và các ngành công nghiệp hiện đại(sgk trang 68)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Những khó khăn về tự nhiên của Liên Bang Nga là:

 • A Đồng bằng diện tích nhỏ, kém màu mỡ
 • B Thiếu tài nguyên cho phát triển công nghiệp
 • C Thiếu nước cho sản xuất
 • D Nhiều vùng có khí hậu băng giá hoặc khô hạn

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Những khó khăn về điều kiện tự nhiên của Liên bang Nga là: địa hình núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn, nhiều vùng rộng lớn có khí hậu băng giá hoặc khô hạn, tài nguyên phong phú nhưng phân bố chủ yếu ở vùng núi hoặc vùng lạnh giá

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cửa ngõ giúp Liên bang Nga giao lưu thuận lợi với các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương là thành phố

 • A Xanh Pêtécbua. 
 • B  Vlađivôxtốc.    
 • C Muốcman.  
 • D Nôvôxibiếc.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Cửa ngõ giúp Liên bang Nga giao lưu thuận lợi với các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương là thành phố Vlađivôxtốc do thành phố này nằm ở ven biển Đông Nam nước Nga, gần kề với vùng biển các nước châu Á Thái Bình Dương(xem hình 8.1 sgk Địa lí 11 hoặc hình 8.8)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Vùng kinh tế Trung ương của Liên Bang Nga không có đặc điểm nào sau đây:

 • A Là vùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất
 • B Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp
 • C Tập trung nhiều ngành công nghiệp
 • D Sản lượng lương thực, thực phẩm lớn

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm “Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp“ là của vùng Trung tâm đất đen (sgk trang 71), không phải đặc điểm vùng kinh tế Trung ương

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Nguyên nhân quan trọng nhất giúp nền kinh tế Liên bang Nga khôi phục lại vị trí cường quốc từ năm 2000 đến nay là do

 • A tận dụng các khoản vay nước ngoài.  
 • B kế thừa chính sách kinh tế của Liên Xô.
 • C  thực hiện Chiến lược kinh tế mới.     
 • D đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân quan trọng nhất giúp nền kinh tế Liên bang Nga khôi phục lại vị trí cường quốc từ năm 2000 đến nay là do thực hiện Chiến lược kinh tế mới: đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường, mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á, nâng cao đời sống nhân dân, khôi phục lại vị trí cường quốc…(sgk Địa lí 11 trang 68)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Đặc điểm không đúng về nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc của Liên Bang Nga

 • A Nhờ những chính sách và biện pháp đúng đắn, nền kinh tế LB Nga vượt qua khủng hoảng, dần ổn định và đi lên
 • B Liên Bang Nga nằm trong nhóm NICs
 • C Sản lượng các ngành kinh tế tăng, dự trữ ngoại tệ đứng thứ 4 thế giới, đời sống nhân dân được cải thiện
 • D Trong quá trình phát triển kinh tế, LB Nga vẫn còn gặp nhiều khóa khăn như phân hóa giàu nghèo, nạn chảy máu chất xám…

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Liên Bang Nga nằm trong nhóm nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G8) (sgk trang 68) chứ không phải nằm trong nhóm các nước công nghiệp mới NICs

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Ngành công nghiệp được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của Liên bang Nga, hàng năm mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn là

 • A công nghiệp điện lực.            
 • B công nghiệp khai thác dầu khí.
 • C công nghiệp luyện kim. 
 • D  công nghiệp khai thác than.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ngành công nghiệp được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của Liên bang Nga, hàng năm mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn là công nghiệp khai thác dầu khí (sgk Địa lí 11 trang 69)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Những đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Trung ương Liên Bang Nga không bao gồm

 • A Là vùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất
 • B  Tập trung nhiều ngành công nghiệp
 • C  Sản lượng lương thực, thực phẩm lớn
 • D Có dải đất đen phì nhiêu, thích hợp sản xuất nông nghiệp

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Vùng có dải đất đen phì nhiêu, thích hợp sản xuất nông nghiệp là vùng Trung tâm đất đen, không phải vùng kinh tế Trung ương (sgk trang 71)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm kinh tế của Liên Bang Nga?

 • A Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn.
 • B Giá trị nhập siêu ngày càng lớn.
 • C Hệ thống đường sắt có vai trò quan trọng
 • D Quỹ đất nông nghiệp lớn.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Phát biểu không đúng về đặc điểm kinh tế của Liên Bang Nga là Giá trị nhập siêu ngày càng lớn vì Liên Bang Nga đã là nước xuất siêu (120 tỉ USD năm 2005) chứ không phải nhập siêu ngày càng lớn (sgk Địa lí 11 trang 70)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Ý nào sau đây không phải thành tựu về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000?

 • A Thanh toán xong nợ nước ngoài từ thời Xô viết. 
 • B Sản lượng các ngành kinh tế tăng.
 • C Giá trị xuất siêu ngay càng tăng.   
 • D  Đời sống nhân dân được nâng cao.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Thành tựu về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000 không bao gồm Đời sống nhân dân được nâng cao. Vì đây là thành tựu về mặt xã hội chứ không phải thành tựu về kinh tế

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho dân số của Liên bang Nga giảm mạnh vào thập  niên 90 của thế kỷ XX?

 • A  Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên âm.   
 • B Tỉ suất sinh giảm nhanh hơn tỉ suất tử.
 • C Người Nga di cư ra nước ngoài nhiều.      
 • D Tất cả các ý trên.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số của Liên bang Nga giảm mạnh vào thập niên 90 của thế kỷ XX là Người Nga di cư ra nước ngoài nhiều. Từ thập niên 90 của thế kỉ XX nhiều người Nga đã di cư ra nước ngoài (sgk Địa lí 11 trang 64)

=> Chọn đáp án C

Chú ý: đề chỉ hỏi thời điểm thập niên 90 của thế kỷ XX

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số của Liên Bang Nga giảm mạnh vào thập niên 90 của thế kỉ XX là

 • A tỉ suất gia tăng tự nhiên âm, số người Nga di cư ra nước ngoài.
 • B tỉ suất gia tăng tự nhiên âm, tốc độ tăng trưởng GDP thấp.
 • C tỉ suất sinh giảm nhanh hơn tỉ suất tử.
 • D đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số của Liên Bang Nga giảm mạnh vào thập niên 90 của thế kỉ XX là tỉ suất gia tăng tự nhiên âm, số người Nga di cư ra nước ngoài (SGK/64).

Chọn: A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Từ năm 1990 – 2000, GDP bình quân đầu người của Liên Bang Nga (LBN) liên tục giảm là do

 • A  nước Nga bị khủng hoảng, tốc độ tăng GDP thường âm.
 • B đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn do thiên tai.
 • C vị thế, vai trò của Liên Bang Nga trên trường quốc tế suy giảm.
 • D nước Nga tách khỏi liên bang Xô Viết.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Năm 1990 – 2000, GDP bình quân đầu người của Liên Bang Nga (LBN) liên tục giảm là do Liênbang Xô viết tan rã, nước Nga bị khủng khoảng kinh tế

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Nội dung không phải chiến lược kinh tế mới của Liên bang Nga là

 • A nâng cao đời sồng nhân dân, mở rộng quan hệ ngoại giao, coi trọng châu Á.
 • B khôi phục lại vị trí cường quốc.
 • C từng bước đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường.
 • D thanh toán các khoản nợ nước ngoài từ thời kì Xô viết.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Kiến thức SGK/68 Địa lí 11.

Từ năm 2000, Liên Bang Nga bước vào thời kì mới với chiến lược:

+ đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường + mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á, nâng cao đời sống nhân dân

+ khôi phục lại vị trí cường quốc.

=> Loại đáp án A, B, C

- Thanh toán các khoản nợ nước ngoài từ thời Xô Viết không nằm trong nội dung chiến lược kinh tế mới của Liên Bang Nga.

Chọn: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Điểm giống nhau về dân số thành thị của LB Nga và Hoa Kì là chủ yếu sống ở các thành phố

 • A nhỏ và các thành phố vệ tinh.
 • B trung bình và các thành phố vệ tinh.
 • C nhỏ và trung bình.
 • D lớn và các thành phố vệ tinh.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 8 – Liên Bang Nga và bài 7 – Hoa Kì

Lời giải chi tiết:

Điểm giống nhau về dân số thành thị của LB Nga và Hoa Kì là chủ yếu sống ở các thành phố vừa và nhỏ.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Nguyên nhân cơ bản làm cho GDP của LB Nga giảm trong giai đoạn 1990 – 2000 là

 • A tốc độ tăng trưởng GDP âm.
 • B  tốc độ tăng dân số giảm và có chỉ số âm.
 • C khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới.
 • D xung đột và nội chiến kéo dài.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân cơ bản làm cho GDP của LB Nga giảm trong giai đoạn 1990 – 2000 là: tốc độ tăng trưởng GDP âm. (Xem biểu đồ 8.6 SGK Địa lí 11, Cơ bản, trang 681).

Chọn: A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Chiến lược giúp Liên bang Nga đạt được những thành tựu to lớn sau năm 2000 là

 • A đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng.
 • B mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Âu.
 • C đẩy mạnh đầu tư trong sản xuất nông nghiệp.
 • D xóa bỏ các ngành công nghiệp truyền thống.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Chiến lược giúp Liên bang Nga đạt được những thành tựu to lớn sau năm 2000 là đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường, mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á, nâng cao đời sống nhân dân,… (thông tin SGK/68).

Chọn: A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Vùng kinh tế nào sau đây của Liên bang Nga sẽ phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương?

 • A Vùng Uran.
 • B Vùng Viễn Đông.
 • C Vùng Trung tâm đất đen.
 • D Vùng Trung ương.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Vùng kinh tế Viễn Đông của Liên Bang Nga sẽ phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương  (sgk Địa lí 11 trang 71).

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Trong cơ cấu dân số Liên bang Nga năm 2001, tỉ lệ nam từ 75 tuổi trở lên ít hơn một cách đột biến so với tỉ lệ nữ chủ yếu do

 • A nữ ít mắc tệ nạn xã hội hơn.              
 • B tuổi thọ của nam thấp hơn nữ.
 • C môi trường làm việc của nam độc hại hơn.   
 • D hậu quả của chiến tranh thế giới II.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Trong cơ cấu dân số Liên bang Nga năm 2001, tỉ lệ nam từ 75 tuổi trở lên ít hơn một cách đột biến so với tỉ lệ nữ chủ yếu do hậu quả của chiến tranh thế giới II. Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc năm 1945 để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhiều nam giới của Liên Xô hi sinh trong các trận chiến khiến cho năm 2001 tỉ lệ nam giới từ 75 tuổi trở lên ít hơn hẳn nữ giới

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Vấn đề dân cư mà Nhà nước Liên bang Nga quan tâm nhất hiện nay là

 • A nhiều dân tộc.
 • B dân số giảm và già hóa dân số.
 • C mật độ dân số thấp.
 • D đô thị hóa tự phát.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Liên Bang Nga có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có chỉ số âm dẫn đến già hóa dân số. Mặt khác từ thập niên 90 của thế kỉ XX nhiều người Nga đã di cư ra nước ngoài nên số dân đã giảm đi. Đây là hai vấn đề dân cư mà Nhà nước Liên Bang Nga quan tâm nhất hiện nay.

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Các bài liên quan: - 100 bài tập Liên Bang Nga

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài