25 câu trắc nghiệm Liên Bang Nga mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Liên bang Nga có đường bờ biển dài, tiếp giáp với hai đại dương lớn là

 • A Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương.
 • B Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.
 • C Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
 • D Đại Tây Dương và Thái Bình Dương

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Liên bang Nga phía bắc giáp với Bắc Băng Dương, phía đông giáp Thái Bình Dương ( hình 8.1 sgk trang 61)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Sông lớn nhất ở Đồng bằng Đông Âu và được coi là biểu tượng của nước Nga là

 • A  Ô-bi
 • B  Lêna            
 • C Vonga              
 • D  Ê-nit-xây

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Von-ga là sông lớn nhất ở đồng bằng Đôg Âu, cò được coi là một trong những biểu tượng của nước Nga (sgk trang 63)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Ranh giới tự nhiên phân chia lãnh thổ thành hai phần phía Đông và phía Tây là:

 • A sông Lêna        
 • B sông Ênitxây  
 • C sông Obi  
 • D Cao nguyên Trung Xibia

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Địa hình Liên Bang Nga cao ở phía đông, thấp dần về phía Tây. Dòng sông Ê-nit-xây chia Liên bang Nga thành 2 phần rõ rệt: phần phía Tây và phần phía Đông (sgk trang 62)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Đặc điểm nào sau đây không đúng về dân cư của Liên Bang Nga

 • A Là nước đông dân 
 • B Dân số có xu hướng giảm
 • C Mật độ dân số cao         
 • D Có nhiều dân tộc cùng chung sống

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Liên Bang Nga là nước đông dân, nhiều dân tộc (>100 dân tộc) và dân số có xu hướng giảm cho gia tăng tự nhiên âm và di cư ra nước ngoài. Mật độ dân số trung bình của Liên Bang Nha chỉ 8,4 người/km2 => mật độ thấp

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Liên Bang Nga nằm chủ yếu trong vành đai khí hậu nào

 • A Khí hậu cận nhiệt đới         
 • B Khí hậu ôn đới
 • C Khí hậu ôn đới và cận cực       
 • D Khí hậu cận cực

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hơn 80% lãnh thổ Liên Bang Nga nằm ở vành đai khí hậu ôn đới (sgk trang 63)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Đặc điểm không đúng về xã hội, khoa học, kĩ thuật của Liên Bang Nga

 • A Trình độ học vấn khá cao
 • B  Có nhiều công trình khoa học có giá trị lớn
 • C  Đứng hàng đầu thế giới về các ngành khoa học cơ bản
 • D Là nước thứ hai trên thế giới đưa con người lên vũ trụ

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Liên Bang Nga là nước đầu tiên trên thế giới đưa con người lên vũ trụ (sgk trang 65)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Hồ nước ngọt sâu nhất thế giới ở Liên Bang Nga là:

 • A Biển Aran   
 • B Hồ Baican    
 • C Hồ Bankhat      
 • D Ngũ Hồ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Liên Bang Nga có nhiều hồ tự nhiên và hồ nhân tạo, trong đó hồ Baican là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới (sgk trang 63)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Tại sao nói Liên Bang Nga đã từng là trụ cột của Liên Bang Xô Viết

 • A Liên Bang Nga là thành viên đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc
 • B Liên Bang Nga là thành viên có diện tích lớn nhất trong Liên bang Xô viết
 • C Liên Bang Nga có số dân nhất, trình độ học vấn cao nhất trong Liên bang Xô viết
 • D Liên Bang Nga là thành viên có nhiều thành tự trong các ngành khoa học nhất

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Sau cách mạng tháng Mười Nga thành công (năm 1917), Liên Bang Xô Viết được thành lập, Liên bang Nga là một thành viên đóng vai trò chihs trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc (sgk trang 67)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Ranh giới giữa đồng bằng đông Âu và đồng bằng Tây xi bia là

 • A sông Ê-nít-xây
 • B núi U-ran     
 • C sông Ô-bi     
 • D  sông Lê na

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ranh giới giữa đồng bằng đông Âu và đồng bằng Tây xi bia là dãy núi Uran (hình 8.1 sgk Địa lí 11 trâng 61)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Đặc điểm không đúng về nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc của Liên Bang Nga

 • A Nhờ những chính sách và biện pháp đúng đắn, nền kinh tế LB Nga vượt qua khủng hoảng, dần ổn định và đi lên
 • B Liên Bang Nga nằm trong nhóm NICs
 • C Sản lượng các ngành kinh tế tăng, dự trữ ngoại tệ đứng thứ 4 thế giới, đời sống nhân dân được cải thiện
 • D Trong quá trình phát triển kinh tế, LB Nga vẫn còn gặp nhiều khóa khăn như phân hóa giàu nghèo, nạn chảy máu chất xám…

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Liên Bang Nga nằm trong nhóm nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G8) (sgk trang 68) chứ không phải nằm trong nhóm các nước công nghiệp mới NICs

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Dân tộc nào sau đây chiếm tỉ lệ cao nhất trong dân số Liên Bang Nga?

 • A Tác-ta       
 • B Bát-xkia.           
 • C Chu-vát.    
 • D  Nga.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Dân tộc chiếm tỉ lệ cao nhất trong dân số Liên Bang Nga là người Nga, chiếm 80% dân số (sgk Địa lí 11 trang 64)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Ngành xương sống của nền kinh tế Liên Bang Nga là:

 • A  Dịch vụ    
 • B Nông nghiệp       
 • C  Thương mại  
 • D Công nghiệp

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp là ngành xương sống của nền kinh tế Liên Bang Nga. Cơ cấu công nghiệp ngày càng đa dạng bao gồm các ngành công nghiệp truyền thống và các ngành công nghiệp hiện đại(sgk trang 68)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Dân thành thị của Liên bang Nga chủ yếu sống ở các đô thị

 • A rất lớn và lớn.
 • B lớn và trung bình.  
 • C nhỏ và trung bình. 
 • D trung bình và rất lớn.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dân thành thị của Liên bang Nga chủ yếu sống ở các đô thị nhỏ và trung bình, các đô thị vệ tinh (sgk Địa lí 11 trang 64)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Công nghiệp truyền thống của Liên Bang Nga không bao gồm

 • A công nghiệp năng lượng     
 • B công nghiệp khai thác vàng, kim cương
 • C công nghiệp điện tử, hàng không     
 • D công nghiệp sản xuất giấy

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Các ngành công nghiệp truyền thống của Liên Bang Nga: công nghiệp năng lượng, chế tạo máy, luyện kim đen, luyện kim màu, khai thác vàng và kim cương, khai thác gỗ và sản xuất giấy, bột xenlulô… (sgk trang 69)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga có khí hậu:

 • A lạnh, khô.           
 • B cận nhiệt.                           
 • C lạnh, ẩm.                    
 • D ôn đới.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Phần lớn lãnh thổ Liên Bang Nga có khí hậu ôn đới, lạnh quanh năm (từ vĩ độ 400B trở về phía cực).

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Thủ đô Mat-xơ-va nổi tiếng thế giới với loại hình giao thông nào

 • A Hàng không   
 • B Cảng biển  
 • C Đường bộ
 • D Xe điện ngầm

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Liên Bang Nga có cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tương đối phát triển với đủ loại hình. Thủ đô Mat-xơ-va nổi tiếng thế giới về hệ thống xe điện ngầm (sgk trang 70)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Trong các ngành công nghiệp sau, ngành được coi là thế mạnh của Liên bang Nga là

 • A công nghiệp quốc phòng.
 • B công nghiệp chế tạo máy.
 • C công nghiệp chế biến thực phẩm.
 • D công nghiệp luyện kim.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp quốc phòng được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga (SGK/69 Địa lí 11)

Chọn: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Các vùng kinh tế quan trọng của nước Liên Bang Nga không bao gồm

 • A Vùng Trung Ương 
 • B Vùng Đông Âu
 • C Vùng trung tâm đất đen     
 • D  Vùng viễn Đông

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Các vùng kinh tế quan trọng của Liên Bang Nga bao gồm: vùng Trung ương, vùng Trung tâm đất đen, vùng U-ran, Vùng viễn Đông

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Năm 2006, Liên bang Nga đứng đầu thế giới về

 • A than.
 • B sản lượng khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên.
 • C bột giấy và xen-lu-lo.
 • D điện tử - tin học.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Năm 2006, Liên Bang Nga đứng đầu thế giới về sản lượng khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên (trên 500 triệu tấn dầu và 587 tỉ m3 khí tự nhiên).

Chọn: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Đặc điểm của vùng kinh tế U-ran là:

 • A Có dải đất đen phì nhiêu, công nghiệp phát triển
 • B Giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển, nông nghiệp còn hạn chế
 • C Là vùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất
 • D Là vùng kinh tế sẽ phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế U-ran là: Giàu tài nguyên; công nghiệp phát triển (khai thác kim loại màu, luyện kim, cơ khí, hóa chất, chế biến gỗ, khai thác và chế biến dầu mỏ, khí tự nhiên). Nông nghiệp còn hạn chế

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga có đặc điểm nổi bật là

 • A phát triển đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản.
 • B  có dải đất đen phì nhiêu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
 • C các ngành luyện kim, cơ khí, khai thác và chế biến dầu khí phát triển.
 • D một vùng kinh tế có sản lượng lương thực, thực phẩm lớn.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga có đặc điểm nổi bật là phát triển các ngành: đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản. (SGK/71 Địa 11)

Chọn A.         

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Những khó khăn về tự nhiên của Liên Bang Nga là:

 • A Đồng bằng diện tích nhỏ, kém màu mỡ
 • B Thiếu tài nguyên cho phát triển công nghiệp
 • C Thiếu nước cho sản xuất
 • D Nhiều vùng có khí hậu băng giá hoặc khô hạn

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Những khó khăn về điều kiện tự nhiên của Liên bang Nga là: địa hình núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn, nhiều vùng rộng lớn có khí hậu băng giá hoặc khô hạn, tài nguyên phong phú nhưng phân bố chủ yếu ở vùng núi hoặc vùng lạnh giá

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Diện tích rừng của Liên Bang Nga phân bố tập trung ở

 • A vùng núi Uran.
 • B phần lãnh thổ phía Đông.
 • C phần lãnh thổ phía Tây.
 • D đồng bằng Tây Xibia

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 8 – trang 62 sgk Địa 11

Lời giải chi tiết:

Diện tích từng của Liên Bang Nga phân bố tập trung ở phần lãnh thổ phía Đông, nơi có nhiều núi và cao nguyên.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Ngành mũi nhọn của nền kinh tế Liên Bang Nga là:

 • A khai thác vàng, kim cương    
 • B Sản xuất điện
 • C Dầu khí  
 • D Nguyên tử

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp dầu khí là ngành mũi nhọn của nền kinh tế, hằng năm mang lại nguồn tài chính lớn cho đất nước (theo sgk trang 69)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Bốn vùng kinh tế quan trọng của nước Liên Bang Nga không bao gồm

 • A Vùng Trung Ương    
 • B Vùng Đông Âu
 • C Vùng trung tâm đất đen    
 • D Vùng viễn Đông

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Các vùng kinh tế quan trọng của Liên Bang Nga bao gồm: vùng Trung ương, vùng Trung tâm đất đen, vùng U-ran, Vùng viễn Đông

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Các bài liên quan: - 100 bài tập Liên Bang Nga

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài