25 bài tập Liên minh châu Âu (EU) mức độ dễ (Phần 2)

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là

 • A tăng thuế giá trị gia tăng khi lưu thông hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ.
 • B tăng thuế cho các nước thành viên khi lưu thông hàng hóa, dịch vụ.
 • C tăng cường vai trò của từng quốc gia khi buôn bán với các nước ngoài khối.
 • D tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ giữa các nước thành viên, đưa EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Tự do lưu thông hàng hóa là

 • A bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.
 • B  tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.
 • C  tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch.
 • D hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Trong khối EU, Tự do lưu thông hàng hóa là các sản phẩm sản xuất ở một nước EU được tự do lưu thông và bán trong toàn thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng (sgk Địa lí 11 trang 51)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Cộng đồng than và thép Châu Âu ra đời năm nào?

 • A 1951
 • B 1957  
 • C 1967 
 • D 1958

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Cộng đồng than và thép Châu Âu ra đời năm 1951 (sgk Địa lí 11 trang 47)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Sáu nước thành viên ban đầu của EU là:

 • A Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Luc-xăm-bua
 • B Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bỉ, Hà Lan, Luc-xăm-bua
 • C Pháp, Bồ Đào Nha, Hi Lạp, Hà Lan, Luc-xăm-bua
 • D Thụy Sĩ, Đức, Ý, Bỉ, Phần Lan, Thụy Điển, Anh.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Sáu nước thành viên ban đầu của EU là Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Luc-xăm-bua. Năm 1951, sáu nước này đã thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu, sau đó sáng lập Cộng đồng kinh tế châu Âu năm 1957 (tiền thân của EU ngày nay)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Những quốc gia nào có vai trò sáng lập EU?

 • A Italia, Pháp, Phần Lan, Đức, Thụy Điển
 • B Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ.
 • C Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Luc-xăm-bua.
 • D Đức, Anh, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Luc-xăm-bua.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Những quốc gia có vai trò sáng lập EU là Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Luc-xăm-bua. Các quốc gia này đã thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu, sau đó sáng lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (tiền thân của EU ngày nay)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Liên kết Maxơ- Rainơ hình thành ở biên giới ba nước:

 • A Đức, Bỉ, Hà Lan   
 • B Đức, Pháp, Hà Lan
 • C Hà Lan, Đức, Luc-xăm-bua 
 • D Anh, Pháp, Hà Lan

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Liên kết Maxơ- Rainơ hình thành ở biên giới ba nước Hà Lan, Đức, Bỉ (sgk Địa lí 11 trang 54)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Bốn mặt tự do lưu thông trong thị trường chung châu Âu là:

 • A Tự do trao đổi lao động, hàng hóa, lưu thông tiền vốn, tri thức
 • B Tự do trao đổi thông tin, đi lại, trao đổi hàng hóa, trao đổi tiền vốn
 • C Tự do di chuyển, lưu thông dịch vụ, lưu thông hàng hóa, lưu thông tiền vốn
 • D Tự do di chuyển, giao thông, hàng hóa, trao đổi thông tin

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Bốn mặt tự do lưu thông trong thị trường chung châu Âu là tự do di chuyển, lưu thông dịch vụ, lưu thông hàng hóa, lưu thông tiền vốn (sgk Địa lí 11 trang 51)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Đồng tiền chung Ơ-rô của EU được đưa vào giao dịch thanh toán từ năm nào?

 • A 1999   
 • B 1995       
 • C 1997     
 • D 1993

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đồng tiền chung Ơ-rô của EU được đưa vào giao dịch thanh toán từ năm 1999 (sgk Địa lí 11 trang 52)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

EU là bạn hàng lớn nhất của

 • A các nước đang phát triển   
 • B Châu Phi
 • C Nhật Bản        
 • D Hoa Kì

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển (sgk Địa lí 11 trang 50)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Đường hầm qua eo biển Măng sơ nối giữa hai quốc gia?

 • A  Anh và Pháp   
 • B Anh và Ý
 • C Anh và Đức  
 • D Anh và Hà Lan

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đường hầm qua eo biển Măng sơ nối giữa hai quốc gia Anh và Pháp (sgk Địa lí 11 trang 53)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Cơ quan nào của EU có quyền lực chính trị cao nhất?

 • A Nghị viện châu Âu
 • B Hội đồng châu Âu
 • C Ủy ban liên minh châu Âu
 • D Hội đồng bộ trưởng EU

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hội đồng châu Âu là cơ quan có quyền lực chính trị cao nhất. SGK trang 49.

Chọn: B.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Hiện nay giá nông sản của EU thấp hơn so với thị trường thế giới là vì

 • A sản xuất đa dạng nông sản.
 • B áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất.
 • C mở rộng thị trường tiêu thụ.
 • D EU trợ giá cho hàng nông sản.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hiện nay giá nông sản của EU thấp hơn so với thị trường thế giới là  nhờ EU có chính sách trợ giá cho các mặt hàng nông sản (SGK/50 Địa lí 11)

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Nhờ sử dụng đồng tiền chung châu Âu, các nước thành viên EU có lợi thế về

 • A tự do kinh doanh.
 • B chuyển giao vốn đầu tư.
 • C vận chuyển hàng hoá.
 • D tự do tìm việc làm.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Việc sử dụng đồng tiền chung có tác dụng nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu, xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ, tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU và đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia. (SGK/52 Địa 11)

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về Liên minh châu Âu (EU)?

 • A Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng.
 • B Là liên kết chi phối toàn bộ nền kinh tế thế giới.
 • C Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất thế giới.
 • D Là tổ chức thương mại không phụ thuộc vào bên ngoài.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng khi nói về Liên minh châu Âu (EU) là: Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất thế giới(bảng 2 sgk Địa lí 11 trang 11)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Những quốc gia nào sau đây thuộc các nước công nghiệp mới (NIC­s)?

 • A Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ.   
 • B Xin-ga-po, Ca-na-đa, Đài Loan.
 • C Hàn Quốc, Cô-lôm-bi-a, Thụy Điển.  
 • D Hàn Quốc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Những quốc gia thuộc các nước công nghiệp mới (NIC­s) : Hàn Quốc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na.(sgk Địa lí 11 trang 7)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

EU hiện nay có xu hướng mở rộng về khu vực nào của châu Âu?

 • A Tây Âu.    
 • B Đông Âu.     
 • C Trung Âu
 • D Bắc Âu.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

EU hiện nay có xu hướng mở rộng phía đông của châu Âu (xem hình 7.2 sgk Địa lí 11 trang 48 dễ nhận thấy càng về sau càng nhiều nước phía Đông gia nhập vào EU)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Thị trường chung châu Âu đảm bảo quyền tự do lưu thông cho các nước thành viên về:

 • A Con người, hàng không, dịch vụ, văn hóa
 • B Tiền vốn, dịch vụ, y tế, quân sự.
 • C Hàng hóa, con người, tiền vốn, dịch vụ.
 • D Dịch vụ, hàng hóa, giáo dục, con người.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Thị trường chung châu Âu đảm bảo quyền tự do lưu thông cho các nước thành viên về Hàng hóa, con người, tiền vốn, dịch vụ (sgk Địa lí 11 trang 51)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của liên kết vùng châu Âu?

 • A Có thế hình thành ở vùng biên giới giữa một nước EU với một nước ngoài EU.
 • B Là nơi thực hiện các dự án chung về kinh tế - xã hộ, an ninh vùng biên giới
 • C Là nơi xây dựng các tuyến phòng thủ, ngăn người di cư từ bên ngoài  vào EU.
 • D Được hình thành dựa trên cơ sở tự nguyện của nhân dân vùng biên giới.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của liên kết vùng châu Âu không bao gồm vùng liên kết là nơi xây dựng các tuyến phòng thủ, ngăn người di cư từ bên ngoài  vào EU. Liên kết vùng không có chức năng về quân sự, ngăn người di cư

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Ý nào đúng nhất khi nói về vị thế của EU trên thế giới?

 • A EU có bình quân GDP trên đầu người cao
 • B EU có nền kinh tế phát triển mạnh
 • C EU là khu vực có nền kinh tế đứng hàng đầu thế giới
 • D EU là khu vực kinh tế phát triển năng động

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Ý đúng nhất khi nói về vị thế của EU trên thế giới là EU là khu vực có nền kinh tế đứng hàng đầu thế giới vì chỉ ý C mới có sự so sánh với thế giới, còn các ý còn lại tuy là nhận định đúng nhưng chưa thấy được vị thế của EU trên thế giới

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của EU là sự khác biệt giữa các nước thành viên về

 • A ngôn ngữ, tôn giáo.
 • B chính trị, xã hội.
 • C trình độ phát triển.  
 • D dân tộc, văn hoá.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của EU là sự khác biệt giữa các nước thành viên về trình độ phát triển. Trong EU vẫn có sự chênh lệch đáng kể về trình độ phát triển kinh tế giữa các  nước thành viên

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Hình thức hợp tác, liên kết nào sau đây thể hiện rõ nhất sự thống nhất cao trong EU?

 • A Sử dụng một đồng tiền chung.
 • B Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ.
 • C Hợp tác sản xuất máy bay E-bớt. 
 • D Thiết lập một thị trường chung. 

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Thiết lập một thị trường chung là hình thức hợp tác, liên kết nào thể hiện rõ nhất sự thống nhất cao trong EU.

=> Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ được hình thành tại khu vực biên giới của ba nước

 • A Bỉ, Pháp, Đan Mạch.          
 • B Hà Lan, Pháp, Áo.
 • C Đức, Hà Lan, Pháp.          
 • D Hà Lan, Bỉ, Đức.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ được hình thành tại khu vực biên giới của ba nước Hà Lan, Bỉ, Đức (sgk Địa lí 11 trang 54)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Quốc gia nào sau đây không phải là một trong những nước sáng lập ra EU?

 • A Pháp.
 • B Anh.
 • C CHLB Đức.
 • D Bỉ.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Các nước sáng lập ra EU gồm: Pháp, I-ta-li-a, Bỉ, Đức, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.

=> Anh không phải là nước sáng lập EU

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Nội dung nào sau đây không nằm trong các mặt tự do lưu thông của thị trường chung châu Âu?

 • A Sản xuất công nghiệp.
 • B Di chuyển
 • C Dịch vụ.
 • D Tiền vốn.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Các mặt tự do lưu thông của thị trường chung châu Âu gồm: tự do di chuyển, tự do lưu thông dịch vụ, tự do lưu thông  hàng hóa và tự do lưu thông tiền vốn.

=> Sản xuất công nghiệp không nằm trong các mặt tự do lưu thông của thị trường chung châu Âu.
Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới năm 2004

Biểu hiện nào chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới?

 • A Số dân lớn gấp 1,6 lần Hoa Kì.
 • B GDP vượt Hoa Kì.
 • C Thu nhập bình quân đầu người cao.
 • D Đầu tư ra nước ngoài nhiều

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 7 tiết 1, sgk/49 Địa 11

Lời giải chi tiết:

Biểu hiện chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là năm 2004 quy mô GDP của EU đứng đầu thế giới (vượt Hoa Kì và Nhật Bản).

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.