25 câu trắc nghiệm Liên minh châu Âu (EU) mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Đặc điểm của liên minh châu Âu EU là:

 • A Liên minh châu Âu là tổ chức liên kết khu vực duy nhất thành công trên thế giới
 • B Từ khi ra đời tới nay, số thành viên EU đã đạt tới giới hạn
 • C Ngày nay, EU đã trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới
 • D Tổ chức liên kết khu vực đông dân nhất thế giới

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Liên minh châu Âu (EU) là một trong những tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành  công nhất trên thế giới. Từ khi ra đời đến nay, số lượng các nước thành viên EU liên tục tăng, với sự hợp tác, liên kết được mở rộng và phát triển. Ngày nay, EU đã trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Năm 1993 có sự kiện quan trọng trong lịch sử thành lập EU là :

 • A Thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu
 • B Thành lập cộng đồng Nguyên tử châu Âu
 • C Thành lập Cộng đồng châu Âu
 • D Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh Châu Âu

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Năm 1993, Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Mục đích của EU không phải là xây dựng, phát triển một khu vực

 • A tự do lưu thông hàng hóa và dịch vụ.
 • B tự do lưu thông con người và tiền vốn.
 • C tăng cường hợp tác, liên kết về kinh tế, luật pháp, nội vụ, an ninh, đối ngoại.
 • D đồng nhất về thể chế nhà nước

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Mục đích của EU là xây dựng, phát triển một khu vực mà ở đó hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các thành viên ; tăng cường hợp tác liên kết không chỉ về kinh tế, luật pháp, nội vụ mà cả trên lĩnh vực an ninh và đối ngoại (sgk trang 48). Mục đích của EU không phải là xây dựng, phát triển một khu vực đồng nhất về thể chế nhà nước

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Các cơ quan đầu nào của EU không bao gồm

 • A Nghị viện châu Âu
 • B Hội đồng châu Âu
 • C Hội đồng bộ trưởng    
 • D Viện kiểm sát

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Các cơ quan đầu não của EU bao gồm : Nghị viện châu Âu, Tòa án châu Âu, Cơ quan kiểm toán, Ủy ban Liên minh châu Âu, Hội đồng bộ trưởng châu Âu, Hội đồng châu Âu (hình 7.4 sgk trang 49)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Thành công giúp EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

 • A Tạo ra thị trường chung tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, tiền vốn
 • B Các quốc gia thành viên đều có tốc độ tăng trưởng cao
 • C Các quốc gia thành viên đều có chính trị ổn định
 • D Xóa bỏ sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước thành viên

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

EU đã thành công trog việc tạo ra một thị trường chung có khả năng đảm bảo cho hàng hóa, con người, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên và sử dụng đồng tiền chung châu Âu(ơ-rô) (sgk trang 49)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Liên minh châu Âu có vai trò rất quan trọng và chiếm hơn 50% trong cơ cấu :

 • A Trong tổng GDP của thế giới     
 • B Trong viện trợ phát triển thế giới
 • C trong dân số thế giới                   
 • D Trong xuất khẩu của thế giới

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Theo hình 7.5, sgk trang 50, vai trò của EU trên thế giới – năm 2004, Liên minh châu Âu chiếm tới 59% trong viện trợ phát triển thế giới

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

EU dẫn đầu thế giới về

 • A Thương mại      
 • B Tiêu thụ năng lượng
 • C Giá thành nông sản
 • D  Công nghiệp khai khoáng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất, nhập khẩu. Hiện nay, EU đang dẫn đầu thế giới về thương mại (sgk trang 50)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Việc đưa đồng tiền chung châu Âu vào lưu thông không có tác dụng nào. 

 • A Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung
 • B  Tăng thêm rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ
 • C Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU
 • D Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Việc đưa đồng tiền chung châu Âu vào lưu thông có tác dụng xóa bỏ rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ (sgk trang 52) chứ không phải là Tăng thêm rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Tổ hợp sản xuất tiêu biểu cho sự hợp tác về sản xuất ở EU là

 • A Tổ hợp sản xuất máy bay Boeing  
 • B  Tổ hợp sản xuất ô tô Toyota
 • C Tổ hợp sản xuất ô tô Huyndai
 • D Tổ hợp sản xuất máy bay Airbus

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus) có trụ sở tại Tu-lu-dơ (Pháp)đang phát triển mạnh và cạnh tranh có hiệu quả với các hãng chế tạo máy bay hàng đầu của Hoa Kì (sgk trang 52)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Ý nào không đúng với đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ :

 • A Nối liền nước Anh với châu Âu lục địa
 • B Là tuyến giao thông rất quan trọng ở châu Âu
 • C Nối liền Ailen với Anh
 • D Trong tương lai có thể cạnh tranh với đường hàng không

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ nối liền nước Anh với châu Âu lục địa, không phải là nối liền Ailen với Anh

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Liên kết vùng ở châu Âu có đặc điểm :

 • A Có thể nằm hoàn hoàn bên trong ranh giới EU hoặc có 1 phần nằm ngoài ranh giới EU
 • B Liên kết hợp tác về kinh tế, văn hóa, chính trị
 • C Người dân các nước di chuyển trong vùng liên kết khó khăn
 • D Liên kết vùng gây xáo trộn an ninh quốc phòng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Liên kết vùng có thể nằm hoàn toàn ở bên trong ranh giới EU hoặc có một phần nằm ngoài ranh giới EU (sgk trang 54)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Hiệp ước nào đã chính thức ghi nhận Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu

 • A Hiêp ước Vacsava  
 • B Hiệp ước Ma-xtrich
 • C Hiệp ước Pari     
 • D Hiệp ước Mat-xcơ-va

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Với Hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) (sgk trang 47)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Kinh tế EU chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động nào

 • A Hoạt động xuất, nhập khẩu   
 • B Hoạt động giao thông vận tải
 • C Hoạt đông nông nghiệp     
 • D Hoạt động du lịch

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất, nhập khẩu. Hiện nay, EU đang dẫn đầu thế giới về thương mại (sgk trang 50)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Đâu không phải là một trong 3 trụ cột của EU theo hiệp ước Maxtrich

 • A  Cộng đồng châu Âu      
 • B  Chính sách đối ngoại và an ninh chung
 • C Hợp tác về tư pháp và nội vụ
 • D Tự do lưu thông

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Ba trụ cột của EU theo hiệp ước Maxtrich :

- Cộng đồng châu Âu

- Chính sách đối ngoại và an ninh chung

- Hợp tác về tư pháp và nội vụ

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Những nước sáng lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu ( tiền thân của EU) là :

 • A  Pháp, Đức, Bỉ, Ý, Anh, Tây Ban Nha      
 • B Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Phần Lan, Thụy Điển
 • C  Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua    
 • D Pháp, Đức, Ý, Lúc-xăm-bua, Anh, Thụy Điển

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Các nước sáng lập Cộng đồng kinh tế châu Âu là : Pháp, CHLB Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Tự do lưu thông hàng hóa là :

 • A Được tự do lựa chọn nơi cư trú, làm việc
 • B Tự do vân tải, thông tin liên lạc
 • C Tự do giao dịch, thanh toán
 • D Tự do lưu thông hàng hóa mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tự do lưu thông hàng hóa là Các sản phẩm sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong toàn thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra

 • A ở hầu hết các quốc gia
 • B chủ yếu ở các nước phát triển
 • C chủ yếu ở các nước đang phát triển
 • D chủ yếu ở châu Phi và châu Mỹ- la- tinh

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển (sgk trang 13)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Ba trụ cột của EU theo Hiệp ước Maxtrich không bao gồm

 • A Cộng đồng châu Âu
 • B Chính sách đối ngoại và an ninh chung
 • C Hợp tác về tư pháp và nội vụ
 • D Hội đồng châu Âu

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Ba trụ cột của EU theo Hiệp ước Maxtrich bao gồm: Cộng đồng châu Âu, Chính sách đối ngoại và an ninh chung, Hợp tác về tư pháp và nội vụ (sgk trang 48)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Đặc điểm nào đúng với phần phía Bắc đồng bằng Tây Xibia

 • A Chủ yếu là đồng bằng màu mỡ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp
 • B Tập trung nhiều khoáng sản nhất là dầu mỏ, khí đốt
 • C Núi cao và núi trung bình chiếm ưu thế
 • D Trữ năng thủy điện lớn

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Phần phía Bắc đồng bằng Tây Xibia chủ yếu là đầm lầy, nông nghiepj chỉ tiến hành được ở dải đất miền nam. Đồng bằng không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nhưng tập trung nhiều khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và khí tự nhiên (sgk trang 62)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Những quốc gia nào sau đây đã sáng lập tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus)?

 • A Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp.              
 • B Đức, Pháp, Anh.
 • C Phần Lan, Áo, Đức.        
 • D Bỉ, Bồ Đào Nha, I-ta-li-a.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Những quốc gia đã sáng lập tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus) là Đức, Pháp, Anh (sgk Địa lí 11 trang 52)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Trụ sở của Liên minh châu Âu (EU) hiện nay đặt ở

 • A Béc-lin (Đức).           
 • B Luân Đôn (Anh).      
 • C

  Brúc-xen (Bỉ).    

 • D Pa-ri (Pháp).

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trụ sở của Liên minh châu Âu (EU) hiện nay đặt ở Brúc-xen (Bỉ) (hình 7.1 sgk Địa lí 11 trang 47)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Các quốc gia thành lập tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt ở Châu Âu là

 • A Đức, Bỉ, Hà Lan.
 • B Đức, Pháp, Bỉ.
 • C Thụy Điển, Hà Lan, Pháp. 
 • D Đức, Pháp, Anh.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Các quốc gia thành lập tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt ở Châu Âu là Đức, Pháp, Anh

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Ranh giới giữa châu Âu và châu Á trên lãnh thổ LB Nga là

 • A Sông I-ê-nit-xây
 • B Sông O-bi
 • C Núi Cap-cat
 • D Dãy U-ran

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Ranh giới giữa châu Âu và châu Á trên lãnh thổ LB Nga là dãy U-ran (sgk Địa lí 11 trang 62)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở hợp nhất cộng đồng than và thép châu Âu, cộng đồng kinh tế châu Âu, cộng đồng nguyên tử châu Âu vào năm

 • A 1951      
 • B 1957
 • C 1958   
 • D 1967

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở hợp nhất cộng đồng than và thép châu Âu, cộng đồng kinh tế châu Âu, cộng đồng nguyên tử châu Âu vào năm 1967 với tên gọi cộng đồng châu Âu EC, sau năm 1993 đổi tên thành Liên minh châu Âu EU (sgk Địa lí 11 trang 47)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Sự phát triển vững mạnh của Liên minh châu Âu EU không biểu hiện ở ý nào sau đây?

 • A Số lượng các thành viên liên tục tăng.
 • B Không ngừng mở rộng về không gian lãnh thổ.
 • C Sự hợp tác liên kết được mở rộng và chặt chẽ hơn.
 • D Chênh lệch trình độ phát triển kinh tế ngày càng tăng.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Liên hệ kiến thức về sự ra đời phát triển và mục tiêu thể chế của EU

Lời giải chi tiết:

- Trải qua quá trình hình thành và  phát triển, số lượng thành viên EU tăng liên tục, từ 6 nước ban đầu (1957), đến năm 2007 đã có 27 thành viên.

- Sự mở  rộng về thành viên cũng là quá trình mở rộng lãnh thổ EU.

- Trong hợp tác được mở rộng ở nhiều lĩnh vực: không chỉ liên kết về kinh tế, pháp luật, nôi vụ mà cả linh vực an ninh đối ngoại; liên kết chặt chẽ hơn thể hiện qua thể chế.

=> Loại đáp án A, B, C

- Tuy nhiên hạn chế của EU là chênh lệch trình độ phát triển kinh tế ngày càng tăng.

=> Đây không phải là biểu hiện của sự phát triển vững mạnh ở EU

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài