25 câu trắc nghiệm Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Dầu mỏ, nguồn tài nguyên quan trọng của Tây Nam Á tập trung chủ yếu ở

 • A ven biển Caxpi 
 • B ven biển Đen
 • C  ven Địa Trung Hải 
 • D ven vịnh Péc-xích

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tài nguyên chủ yếu của Tây Nam Á là dầu mỏ và khí tự nhiên, tập trung nhiều nhất ở vùng vịnh Péc-xich,

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Tây Nam Á có diện tích khoảng

 • A 8 triệu km2   
 • B 5 triệu km2    
 • C 6 triệu km2   
 • D  7 triệu km2

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tây Nam Á có diện tích khoảng 7 triệu km2 (sgk Địa lí 11 trang 29)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

So với toàn thế giới, trữ lượng dầu mỏ của Tây Nam Á chiếm khoảng

 • A trên 40% 
 • B  trên 45%            
 • C trên 50%    
 • D  trên 55%

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Tây Nam Á và Trung Á đều có trữ lượng dầu mỏ lớn, chỉ riêng Tây Nam Á đã chiếm trên 50% trữ lượng thế giới (sgk trang 31)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Tình trạng nghèo đói còn nặng nề ở Tây Nam Á chủ yếu là do

 

 • A mất ổn định về an ninh, chính trị, xã hội.   
 • B thiếu hụt nguồn lao động trẻ có kĩ thuật.
 • C môi trường bị tàn phá rất nghiêm trọng.       
 • D khai thác tài nguyên gặp nhiều khó khăn.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Tình trạng nghèo đói còn nặng nề ở Tây Nam Á chủ yếu là do mất ổn định về an ninh, chính trị, xã hội, xung đột triền miên, sản xuất bị ảnh hưởng, nhiều nơi người dân sống chủ yếu vào viện trợ từ bên ngoài

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Tôn giáo có ảnh hưởng sâu, rộng nhất đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á là

 • A Đạo Hồi 
 • B Đạo Phật  
 • C Thiên Chúa giáo   
 • D Đạo Ấn

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đạo Hồi là tôn giáo có ảnh hưởng sâu, rộng trong khu vực, nhưng hiện nay bị chia rẽ bởi nhiều giáo phái khác nhau (sgk trang 29)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Khu vực nào từng có “ Con đường tơ lụa” đi qua?

 • A Đông Nam Á           
 • B Trung Á         
 • C Tây Nam Á                     
 • D Bắc Phi

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Khu vực từng có “ Con đường tơ lụa” đi qua là Trung Á (sgk Địa lí 11 trang 30)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia không thuộc khu vực Trung Á là

 • A Ca-dắc-xtan            
 • B A-déc-bai-gian
 • C Tát-ghi-ki-xtan         
 • D  U-dơ-bê-ki-xtan

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

A-déc-bai-gian  thuộc Tây Nam Á, không phải thuộc Trung Á

=> Chọn đáp án B                           

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Dân cư ở khu vực Tây Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào?

 • A Hồi giáo     
 • B Do Thái giáo
 • C Phật giáo           
 • D Ki-tô-giáo

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Phần lớn dân cư trong khu vực Tây Nam Á theo đạo Hồi. (xem sgk Địa lí lớp 11 trang 29)

=> Chọn đáp án   A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Điểm giống nhau về mặt xã hội của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là

 • A đông dân và gia tăng dân số cao.           
 • B xung đột sắc tộc, tôn giáo và khủng bố.
 • C phần lớn dân cư theo đạo Thiên Chúa giáo.     
 • D phần lớn dân cư có mức sống cao.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Về mặt xã hội, Tây Nam Á và Trung Á đều phải đối mặt với các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng bố do có sự can thiệp của các thế lực bên ngoài và lực lượng khủng bố (sgk Địa lí 11 trang 32)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Quốc gia có số dân đông nhất khu vực Trung Á (năm 2005) là

 • A  U-dơ-bê-ki-xtan          
 • B Ca-dắc-xtan
 • C Cư-rơ-gư-xtan      
 • D Tát-gi-ki-xtan

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Quốc gia có số dân đông nhất khu vực Trung Á (năm 2005) là. U-dơ-bê-ki-xtan     (sgk trang 33)

=> Chọn đáp án A                        

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Tây Nam Á tiếp giáp với khu vực nào của Châu Á?

 • A Trung Á, Nam Á
 • B Bắc Á, Nam Á.      
 • C Đông Á, Trung Á.
 • D Nam Á, Đông  Á.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Tây Nam Á tiếp giáp với Trung Á và Nam Á (hình 5.5 sgk Địa lí 11 trang 28)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực Trung Á

 • A giàu tài nguyên thiên nhiên nhất là dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, tiềm năng thủy điện, sắt, đồng
 • B điều kiện tự nhiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn thả gia súc.
 • C đa dân tộc, có mật độ dân số thấp, tỉ lệ dân theo đạo hồi cao (trừ Mông Cổ).
 • D từng có “con đường tơ lụa” đi qua nên tiếp thu được nhiều giá trị văn hóa của cả phương Đông và phương Tây.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm không đúng với khu vực Trung Á là “điều kiện tự nhiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp” vì Trung Á có khí hậu khô hạn, rất khó khăn cho sản xuất nông nghiệp (trừ nghề chăn thả gia súc) chỉ khi giải quyết được nước tưới mới có thể phát triển trồng bông và một số cây công nghiệp khác.

=> Nhận xét  “điều kiện tự nhiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn thả gia súc” là không đúng
=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Ý nào biểu hiện rõ nhất vị trí chiến lược của khu vực Tây Nam Á?

 • A Nằm ở ngã ba của ba châu lục: Á, Âu, Phi   
 • B Có đường chí tuyến chạy qua.
 • C Giáp với nhiều biển và đại dương.     
 • D Nằm ở khu vực khí hậu nhiệt đới.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Vị trí chiến lược của Tây Nam Á thể hiện rõ nhất ở đặc điểm đây là khu vực nằm ở ngã ba của ba châu lục: Á, Âu, Phi, đây là vị trí địa chính trị quan trọng nên thường có sự tranh giành ảnh hưởng của nhiều đế quốc

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?

 • A Vị trí địa lí mang tính chiến lược.   
 • B Nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có.
 • C Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp
 • D Sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Khu vực Tây Nam Á là vùng tương đối khô hạn, địa hình chủ yếu là đồi núi và cao nguyên, bán đảo A-rap là nơi tập trung nhiều hoang mạc => khó khăn cho sản xuất nông nghiệp

=> Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp không phải là đặc điểm của Tây Nam Á

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Tài nguyên khoáng sản chủ yếu của khu vực Tây Nam Á là

 • A than, sắt.        
 • B dầu mỏ, khí đốt.  
 • C kim loại màu.  
 • D than, sắt, đồng.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tài nguyên khoáng sản chủ yếu của khu vực Tây Nam Á là dầu mỏ, khí đốt.

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Đâu không phải là đặc điểm khu vực Trung Á:

 • A điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn thả gia súc
 • B giàu tài nguyên thiên nhiết nhất là dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, tiềm năng thủy điện, sắt, đồng.
 • C đa dân tộc, có mật độ dân số thấp, tỉ lệ theo đạo Hồi cao (trừ Mông Cổ).
 • D từng có ‘‘con đường tơ lụa‘‘ đi qua nên tiếp thu được nhiều giá trị văn hóa của cả phương Đông và phương Tây.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm khu vực Trung Á không bao gồm “điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp“ vì Trung Á có khí hậu khô hạn nên khó khăn cho canh tác nông nghiệp (sgk Địa lí 11 trang 30)

=> A không phải là đặc điểm của khu vực châu Á

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Vùng biển Caribê nằm trong vùng

 • A nhiệt đới Bắc Bán cầu 
 • B nhiệt đới Nam Bán cầu
 • C Ôn đới 
 • D cận cực

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Quan sát bản đồ hình 5.3 có thể thấy vùng biển Caribe nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc Bán Cầu => nằm trong vùng nhiệt đới Bắc Bán Cầu

=>Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Phần lớn dân cư của khu vực Tây Nam Á và Trung Á theo đạo gì?

 • A Thiên Chúa giáo.
 • B Đạo Hồi.
 • C Phật giáo.
 • D Ấn Độ giáo.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Phần lớn dân cư của khu vực Tây Nam Á và Trung Á theo đạo Hồi (SGK/29, địa lí 11 cơ bản).

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Ngành kinh tế chính của các nước Tây Nam Á hiện nay là:

 • A Du lịch.
 • B Giao thông vận tải
 • C Khai thác và chế biến dầu khí
 • D Đóng tàu

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Ngành kinh tế chính của các nước Tây Nam Á hiện nay là: khai thác và chế biến dầu khí

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Diện tích của khu vực Tây Nam Á khoảng:

 • A 5 triệu km
 • B 6 triệu km
 • C 7 triệu km
 • D 8 triệu km

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 5 tiết 3 trang 29 sgk Địa 11

Lời giải chi tiết:

Tây Nam Á có diện tích khoảng 7 triệu km2

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Đặc điểm nổi bật về tự nhiên và xã hội của khu vực Tây Nam Á?

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm nổi bật về tự nhiên và xã hội của khu vực Tây Nam Á:

            - Về tự nhiên:

+ Vị trị địa lí: nằm ở Tây Nam châu Á, án ngữ đường thông thương giữa 3 châu lục Á-Âu – Phi, có vị trí địa chính trị quan trọng

+ Tây Nam Á có diện tích khoảng 7 triệu km2

+ Khí hậu khô nóng

+ Tài nguyên giàu có, chủ yếu là dầu mỏ và khí tự nhiên chiếm >50% trữ lượng thế giới, tập trung nhiều nhất ở vùng vịnh Pec-xích

- Về xã hội

+ Dân số Tây Nam Á hơn 313 triệu người

+ Là nơi xuất hiện nhiều quốc gia có nền văn minh rực rỡ

+ Nơi ra đời nhiều tôn giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới

+ Phần lớn dân cư theo đạo Hồi, hiện nay đạo Hồi bị chia rẽ bởi nhiều giáo phái khác nhau. Những phần tử cực đoan của các tôn giáo, giáo phái đang góp phần gây ra sự mất ổn định của khu vực

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Quốc gia ở Trung Á không chịu ảnh hưởng mạnh của đạo hồi là:

 • A Udơbêkixtan.
 • B Mông Cổ
 • C Cadăcxtan
 • D Tuốcmênixtan

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Quốc gia ở Trung Á không chịu ảnh hưởng mạnh của đạo hồi là Mông Cổ.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất khu vực Tây Nam Á

 • A Ả rập - xê - út
 • B I- ran
 • C I- rắc
 • D Cô - oét

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 5 tiết 3, trang 31 Địa lí 11

Lời giải chi tiết:

Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là A-rập Xê-út (khoảng 263 tỉ thùng).

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Nguồn tài nguyên vừa mang lại niềm hạnh phúc vừa mang lại đau thương cho dân cư Tây Nam Á là:

 • A than đá, kim cương và vàng.          
 • B dầu mỏ, khí đốt và nguồn nước ngọt.
 • C uran, boxit và thiếc.    
 • D  đồng, photphat và năng lượng Mặt Trời.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nguồn tài nguyên vừa mang lại niềm hạnh phúc vừa mang lại đau thương cho dân cư Tây Nam Á là dầu mỏ, khí đốt và nguồn nước ngọt bởi chính những tài nguyên này vừa mang lại sự giàu có cho 1 bộ phận dân cư, đóng góp lớn vào tổng thu nhập quốc gia vừa là nguyên nhân gây nên mâu thuẫn lợi ích, xung đột, tranh chấp tại khu vực này

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc phát triển ngành trồng trọt ở khu vực Trung Á là

 • A bảo vệ rừng                      
 • B  giải quyết nước tưới
 • C nguồn lao động      
 • D giống cây trồng

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc phát triển ngành trồng trọt ở khu vực Trung Á là vấn đề nước tưới  hay thủy lợi do khu vực này có khí hậu khô hạn, nguồn nước khan hiếm

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.Hỏi bài