SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 7. Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam SBT Hoạ..

Nhiệm vụ 7 trang 52 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo


Nêu tên nghề truyền thống và sản phẩm mà em muốn tuyên truyền quảng bá. Điền nội dung vào kế hoạch sử dụng tờ rơi để tuyên truyền quảng bá nghề truyền thống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nêu tên nghề truyền thống và sản phẩm mà em muốn tuyên truyền, quảng bá. 

Phương pháp giải:

Em liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tên nghề truyền thống và sản phẩm mà em muốn tuyên truyền, quảng bá là tranh Đông Hồ. 

Câu 2

Điền nội dung vào kế hoạch sử dụng tờ rơi để tuyên truyền, quảng bá nghề truyền thống.

- Đối tượng tuyên truyền, quảng bá nghề truyền thống:

- Địa điểm tuyên truyền, quảng bá nghề truyền thống:

- Thông điệp chính để tuyên truyền, quảng bá nghề truyền thống: 

Phương pháp giải:

Em dựa vào hiểu biết của bản thân để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Đối tượng tuyên truyền, quảng bá nghề truyền thống: dành cho mọi lứa tuổi.

- Địa điểm tuyên truyền, quảng bá nghề truyền thống: tại các triển lãm, hội chợ.

- Thông điệp chính để tuyên truyền, quảng bá nghề truyền thống: cuộc sống hằng ngày được truyền tải qua các bức tranh Đông Hồ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: