Giải sách bài tập hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - chân trời sáng tạo Chủ đề 7. Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam SBT Hoạ..

Nhiệm vụ 5 trang 51 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo


Nối các ô ở cột việc làm để giữ gìn nghề truyền thống với các ô ở cột ý nghĩa của việc làm cho phù hợp. Hãy viết những việc em đã làm để giữ gìn nghề truyền thống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối các ô ở cột “Việc làm để giữ gìn nghề truyền thống” với các ô ở cột “Ý nghĩa của việc làm” cho phù hợp.

 

Phương pháp giải:

Em dựa vào hiểu biết của mình để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Hãy viết những việc em đã làm để giữ gìn nghề truyền thống. 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Những việc em đã làm để giữ gìn nghề truyền thống là:

- Tuyên truyền, chia sẻ với mọi người xung quanh về nghề truyền thống.

- Sử dụng các sản phẩm của nghề truyền thống.

- Tham gia các lớp học làm sản phẩm truyền thống.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí