SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 1. Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới S..

Nhiệm vụ 6 trang 8 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Viết các thông tin vào bảng dưới đây để thực hiện ba sở thích của em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em liên hệ bản thân để nói lên cảm xúc của mình.

Lời giải chi tiết

Sở thích

Thời gian thực hiện

Đọc sách

Mỗi ngày 30 phút khi có thời gian rảnh.

Đánh cầu lông

Mỗi ngày sau khi tan học: 1 tiếng.

Xem phim

Cuối tuần

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: