Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 57 Toán 6 Tập 2


Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 57 Toán 6 Tập 2 . Tìm tỉ số phần trăm của

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Tìm tỉ số phần trăm của

a) 5 và 8;

b) 25 kg và 3/10 tạ.  

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu phần trăm vào kết quả : \(\dfrac{a.100}{b}\) %. 

Lời giải chi tiết:

a) 5 và 8

Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là : \(\displaystyle {{5.100} \over 8} = 62,5\% \)  

b) 25kg và 3/10 tạ 

Ta có: 3/10 tạ = 30 kg

Tỉ số phần trăm của 25kg và 30kg hay tỉ số phần trăm của 25kg và 3/10 tạ là:

\(\displaystyle {{25.100} \over {30}} = 83,3\% \)

Câu hỏi 2

Khoảng cách từ điểm cực Bắc ở Hà Giang đến điểm cực Nam ở mũi Cà Mau dài 1620 km. Trên một bản đồ, khoảng cách đó là 16,2 cm. Tìm tỉ lệ xích của bản đồ. 

Phương pháp giải:

Tỉ lệ xích T của một bản vẽ là tỉ số của khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ và khoảng cách b giữa hai điểm trên thực tế: \(T=\dfrac{a}{b}\) (a, b có cùng đơn vị độ dài). 

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ xích trên bản đồ: \(\dfrac{{16,2}}{{162\,000\,000}} = \dfrac{1}{{10\,000\,000}}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Tìm tỉ số của hai số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài