Bài 137 trang 57 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 207 phiếu

Giải bài 137 trang 57 SGK Toán 6 tập 2. Tìm tỉ số của:

Đề bài

Tìm tỉ số của: 

a) \(\dfrac{2}{3}\)m và 75cm ;                              b) \(\dfrac{3}{10}\)h và 20 phút.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thương trong phép chia số a cho số b (b khác 0) gọi là tỉ số của a và b.

Tỉ số của a và b kí hiệu là a: b (cũng kí hiệu là \(\dfrac{a}{b}\) ).

Khái niệm tỉ số thường được dùng khi nói về thương của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết

Đưa hai số về cùng đơn vị đo.

a) \( \displaystyle 75cm = {{75} \over {100}}m = {3 \over 4}m\) , do đó tỉ số của \( \displaystyle \dfrac{2}{3}\)m và 75cm là:

\( \displaystyle {2 \over 3}:{3 \over 4} = {2 \over 3}.{4 \over 3} = {8 \over 9}\)

b) Ta có: \( \displaystyle \dfrac{3}{10}\)h = \( \displaystyle {3 \over {10}}.60\) phút = 18 phút

Suy ra: Tỉ số của \( \displaystyle \dfrac{3}{10}\)h và 20 phút là: \( \displaystyle 18:20 = {{18} \over {20}} = {9 \over {10}}\) 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 16. Tìm tỉ số của hai số

Bài 138 trang 58 SGK Toán 6 tập 2 Bài 138 trang 58 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 138 trang 58 SGK Toán 6 tập 2. Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên.

Xem chi tiết
Bài 139 trang 58 SGK Toán 6 tập 2 Bài 139 trang 58 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 139 trang 58 SGK Toán 6 tập 2. Tỉ số của hai số a và b có thể viết là a/b. Cách viết này có khác gì cách viết phân số a/b không ? Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 140 trang 58 SGK Toán 6 tập 2 Bài 140 trang 58 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 140 trang 58 SGK Toán 6 tập 2. Chuột nặng hơn voi !

Xem chi tiết
Bài 141 trang 58 SGK Toán 6 tập 2 Bài 141 trang 58 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 141 trang 58 SGK Toán 6 tập 2. Tỉ số của hai số a và b bằng 3/2 . Tìm hai số đó biết a - b = 8.

Xem chi tiết
Bài 169 trang 64 SGK Toán 6 tập 1 Bài 169 trang 64 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 169 trang 64 SGK Toán 6 tập 1. Đố:Bé kia chăn vịt khác thường Buộc đi cho được chẵn hàng mới ưa. Hàng 2 xếp thấy chưa vừa Hàng 3 xếp vẫn còn thừa 1 con...

Xem chi tiết
Bài 61 trang 126 SGK Toán 6 tập 1 Bài 61 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điẻm A sao cho OA=2 cm. trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB= 2cm.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 68 SGK Toán 6 tập 1 Bài 1 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 6 tập 1. Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế

Xem chi tiết
Bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1 Bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu