Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2


Đề bài

Trong các số cho sau, với mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu tại \(x = a\) đa thức \(P(x)\) có giá trị bằng \(0\) thì ta nói \(a\) là một nghiệm của đa thức \(P(x)\)

Lời giải chi tiết

a)

- Tại \(x = \dfrac{1}{4}\) ta có:

\(P\left( {\dfrac{1}{4}} \right) = 2.\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{2}{2} \)\(\,= 1\)

Do đó \(x = \dfrac{1}{4}\) không là nghiệm của đa thức \(P(x)\).

- Tại \(x = \dfrac{1}{2}\) ta có:

\(P\left( {\dfrac{1}{2}} \right) = 2.\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{2}{2} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2}\)

Do đó \(x = \dfrac{1}{2}\) không là nghiệm của đa thức \(P(x)\)

- Tại \(x =  - \dfrac{1}{4}\) ta có:

\(P\left( { - \dfrac{1}{4}} \right) = 2.\left( { - \dfrac{1}{4}} \right) + \dfrac{1}{2} \)\(\,=  - \dfrac{2}{4} + \dfrac{1}{2} =  - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} = 0\)

Vậy \(x =  - \dfrac{1}{4}\) là nghiệm của đa thức \(P(x)\).

b)

- Tại \(x=3\) ta có:

\(Q\left( 3 \right) = {3^2} - 2.3 - 3 = 9 - 6 - 3 = 0\)

Vậy \(x=3\) là nghiệm của đa thức \(Q(x)\).

- Tại \(x=1\) ta có:

\(Q\left( 1 \right) = {1^2} - 2.1 - 3 = 1 - 2 - 3 \)\(\,=  - 4\)

Vậy \(x=1\) không là nghiệm của đa thức \(Q(x)\).

- Tại \(x=-1\) ta có:

\(Q\left( { - 1} \right) = {\left( { - 1} \right)^2} - 2.\left( { - 1} \right) - 3 \)\(\,= 1 + 2 - 3 = 0\)

Vậy \(x=-1\) là nghiệm của đa thức \(Q(x)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.