Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Tìm m để \(x = 2\) là nghiệm của đa thức \({x^2} - 2m{\rm{x}} + 1\).

Bài 2: Chứng tỏ rằng nếu \(a + b =  - 1\) thì \(x = 1\) là một nghiệm của đa thức \(f(x) = {x^2} + ax + b\).

Bài 3: Chứng tỏ đa thức \({x^2} + 1\) không có nghiệm.

Bài 4: Tìm nghiệm của đa thức: \((9{\rm{x}} - 23) - (5{\rm{x}} - 11)\).  

LG bài 1

Phương pháp giải:

x=a là nghiệm khi f(a)=0

Lời giải chi tiết:

Bài 1: Đặt \(f(x) = {x^2} - 2m{\rm{x}} + 1\). Vì \(x = 2\) là nghiệm của f(x) nên ta có:

\(\eqalign{  & f(2) = 0 \Rightarrow {2^2} - 2m.2 + 1 = 0 \cr&\Rightarrow 4 - 4m + 1 = 0    \Rightarrow 5 - 4m = 0 \cr&\Rightarrow 4m = 5 \Rightarrow m = {5 \over 4}. \cr} \)

LG bài 2

Phương pháp giải:

x=a là nghiệm khi f(a)=0

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Ta có: \(f(1) = 1 + a + b\). Vì \(a + b =  - 1 \Rightarrow f(1) = 1 - 1 = 0.\)

Vậy \(x = 1\) là một nghiệm của đa thức f(x).

LG bài 3

Phương pháp giải:

Chứng minh \({x^2} + 1 > 0\), với mọi x

Lời giải chi tiết:

Bài 3: Vì \({x^2} \ge 0,\) với mọi  và \(1 > 0\) nên \({x^2} + 1 > 0\), với mọi x. Vậy đa thức \({x^2} + 1\) không có nghiệm.

LG bài 4

Phương pháp giải:

Giải phương trình: \((9{\rm{x}} - 23) - (5{\rm{x}} - 11) =0\)

Lời giải chi tiết:

Bài 4: Ta có \((9{\rm{x}} - 23) - (5{\rm{x}} - 11) \)\(\;= 9{\rm{x}} - 23 - 5{\rm{x}} + 11 = 4{\rm{x}} - 12.\)

\(4{\rm{x}} - 12 = 0 \Rightarrow x = 3.\)

Vậy \(x = 3\) là nghiệm của đa thức đã cho.

loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.8 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.