Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Đề bài

Bài 1: Cho đa thức \(f(x) = 2(x - 4) - 3(x + 1)\). Tìm x sao cho  \(f(x) = 4\).

Bài 2: Tìm nghiệm của đa thức:

a) \(g(x) = (6 - 3{\rm{x}})( - 2{\rm{x}} + 5)\)

b) \(h(x) = {x^2} + x\).

Bài 3: Cho \(f(x) = a + b(x - 1)\). Tìm a, b biết \(x = 0\) là một nghiệm và \(f(1) = 5.\) 

Lời giải chi tiết

Bài 1: Ta có:

\(\eqalign{  & 2(x - 4) - 3(x + 1) = 4  \cr  &  \Rightarrow 2{\rm{x}} - 8 - 3{\rm{x}} - 3 = 4  \cr  &  \Rightarrow  - x = 11 + 4 \Rightarrow x =  - 15. \cr} \)

Bài 2:

a) \(g(x) = 0 \Rightarrow (6 - 3{\rm{x}})( - 2{\rm{x}} + 5) = 0\)

\( \Rightarrow 6 - 3{\rm{x}} = 0\) hoặc \( - 2{\rm{x}} + 5 = 0\)

\( \Rightarrow  - 3{\rm{x}} =  - 6\) hoặc \( - 2x =  - 5\)

\( \Rightarrow x = 2\) hoặc \(x = {5 \over 2}.\)

b) \(h(x) = 0 \Rightarrow {x^2} + x = 0 \)

\(\Rightarrow x(x + 1) = 0\)

\( \Rightarrow {\rm{x}} = 0\) hoặc \(x + 1 = 0\)

\( \Rightarrow x = 0\) hoặc \(x =  - 1\).

Bài 3: Ta có \(f(1) = 5 \Rightarrow a + b(1 - 1) = 5 \Rightarrow a = 5.\)

Vậy \(f(x) = 5 + b(x - 1).\)

Lại có \(x = 0\) là nghiệm của đa thức nên \(f(0) = 0 \Rightarrow 5 + b(0 - 1) = 0 \)

\(\Rightarrow 5 - b = 0 \Rightarrow b = 5.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài