Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Cho đa thức \(f(x) = 2(x - 4) - 3(x + 1)\). Tìm x sao cho  \(f(x) = 4\).

Bài 2: Tìm nghiệm của đa thức:

a) \(g(x) = (6 - 3{\rm{x}})( - 2{\rm{x}} + 5)\)

b) \(h(x) = {x^2} + x\).

Bài 3: Cho \(f(x) = a + b(x - 1)\). Tìm a, b biết \(x = 0\) là một nghiệm và \(f(1) = 5.\) 

LG bài 1

Phương pháp giải:

cho \(f(x) = 4\) giải ra ta tìm được x

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\eqalign{  & 2(x - 4) - 3(x + 1) = 4  \cr  &  \Rightarrow 2{\rm{x}} - 8 - 3{\rm{x}} - 3 = 4  \cr  &  \Rightarrow  - x = 11 + 4 \Rightarrow x =  - 15. \cr} \)

LG bài 2

Phương pháp giải:

a.cho g(x)=0 giải ra ta tìm được x

b.cho h(x)=0 giải ra ta tìm được x

Lời giải chi tiết:

a) \(g(x) = 0 \Rightarrow (6 - 3{\rm{x}})( - 2{\rm{x}} + 5) = 0\)

\( \Rightarrow 6 - 3{\rm{x}} = 0\) hoặc \( - 2{\rm{x}} + 5 = 0\)

\( \Rightarrow  - 3{\rm{x}} =  - 6\) hoặc \( - 2x =  - 5\)

\( \Rightarrow x = 2\) hoặc \(x = {5 \over 2}.\)

b) \(h(x) = 0 \Rightarrow {x^2} + x = 0 \)

\(\Rightarrow x(x + 1) = 0\)

\( \Rightarrow {\rm{x}} = 0\) hoặc \(x + 1 = 0\)

\( \Rightarrow x = 0\) hoặc \(x =  - 1\).

LG bài 3

Phương pháp giải:

x=a là nghiệm khi f(a)=0

Lời giải chi tiết:

Ta có \(f(1) = 5 \Rightarrow a + b(1 - 1) = 5 \Rightarrow a = 5.\)

Vậy \(f(x) = 5 + b(x - 1).\)

Lại có \(x = 0\) là nghiệm của đa thức nên \(f(0) = 0 \Rightarrow 5 + b(0 - 1) = 0 \)

\(\Rightarrow 5 - b = 0 \Rightarrow b = 5.\)

 Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí