Câu 3 trang 19 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều


Em hãy lựa chọn phương án cách giải đúng cho các câu hỏi sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Em hãy lựa chọn phương án cách giải đúng cho các câu hỏi sau:


Câu 1

Phương pháp "Luộc" là phương pháp chế biến thực phẩm:

A. Không sử dụng nhiệt.

B. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của dầu mỡ.

C. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ cao (160 - 205oC).

D. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của nước.


Phương pháp giải:

Phương pháp luộc là thực phẩm được làm chín ở nhiệt độ sôi của nước hoặc hơi nước.

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Câu 2

Phương pháp "Trộn" là phương pháp chế biến thực phẩm:

A. Không sử dụng nhiệt.

B. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của dầu mỡ.

C. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ cao (160 - 205oC).

D. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của nước.


Phương pháp giải:

Phương pháp trộn là phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 3

Phương pháp "Nướng" là phương pháp chế biến thực phẩm:

A. Không sử dụng nhiệt.

B. Làm chín thực phẩm ở nhiệt sôi của dầu mỡ.

C. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ cao (160 - 205oC).

D. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của nước.


Phương pháp giải:

Phương pháp nướng là thực phẩm được làm chín ở nhiệt độ cao (160°C – 205°C).

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 4

Phương pháp "Rán" là phương pháp chế biến:

A. Không sử dụng nhiệt.

B. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của dầu mỡ.

C. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ cao (160 - 205oC).

D. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của nước.


Phương pháp giải:

Phương pháp chiên (rán) là thực phẩm được làm chín ở nhiệt độ sôi (hơn 150°C) của dầu mỡ.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu