Bài 1. Nhà ở đối với con người SBT Công nghệ 6 - Cánh diều

Bình chọn:
4.8 trên 123 phiếu
Câu 1 trang 5 SBT Công Nghệ 6

Nhà ở có vai trò quan trọng đối với con người. Đọc nội dung phần I. Vai trò của nhà ở và rút ra kết luận về các vai trò đó:

Xem lời giải

Câu 2 trang 5 SBT Công Nghệ 6

Vai trò nào sau đây KHÔNG phải là vai trò của nhà ở đối với con người?

Xem lời giải

Câu 3 trang 5 SBT Công Nghệ 6

Em hãy cho biết vai trò của nhà ở đối với con người bằng cách điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống: nơi trú ngụ; nơi sinh hoạt; nơi nghỉ ngơi; nơi làm việc, học tập.

Xem lời giải

Câu 4 trang 6 SBT Công Nghệ 6

Điền các cụm từ thích hợp vào các câu sau đây để thể hiện được đặc điểm đúng của nhà ở Việt Nam.

Xem lời giải

Câu 5 trang 6 SBT Công Nghệ 6

Em hãy cho biết các đặc điểm của nhà ở Việt Nam bằng cách điền dấu + vào ô thể hiện ý đúng

Xem lời giải

Câu 6 trang 6 SBT Công Nghệ 6

Hãy đọc nội dung của phần III. Một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam trang 9 SGK Công nghệ 6 và hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 6 SBT Công Nghệ 6

Em hãy điền vào ô trống dưới đây các chữ cái để thể hiện kiểu nhà: (A) kiểu nhà ở nông thôn, (B) kiểu nhà ở đô thị, (C) kiểu nhà ở các khu vực đặc thù.

Xem lời giải

Câu 8 trang 7 SBT Công Nghệ 6

Giả sử em có một diện tích (như dưới đây). Hãy thiết kế, bố trí các phòng (khu vực) độc lập hoặc kết hợp để thuận lợi cho việc sinh hoạt, học tập và nghỉ ngơi.

Xem lời giải