Bài 7. Chế biến thực phẩm SBT Công nghệ 6 - Cánh diều

Bình chọn:
4.8 trên 88 phiếu
Câu 1 trang 18 SBT Công Nghệ 6

Điền thêm các vai trò và ý nghĩa của chế biến thực phẩm vào các dòng còn trống sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 18 SBT Công Nghệ 6

Hoàn thành bảng 7.1 và cho biết việc chế biến các loại thực phẩm này thể hiện vai trò và ý nghĩa nào của của chế biến thực phẩm?

Xem lời giải

Câu 3 trang 19 SBT Công Nghệ 6

Em hãy lựa chọn phương án cách giải đúng cho các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 20 SBT Công Nghệ 6

Em hãy nêu ưu, nhược điểm của một số phương pháp chế biến thực phẩm được nêu trong bảng dưới đây:

Xem lời giải

Câu 5 trang 20 SBT Công Nghệ 6

Em hãy nêu tên phương pháp chế biến các món ăn được nêu trong bảng dưới đây:

Xem lời giải

Câu 6 trang 21 SBT Công Nghệ 6

Quan sát và kể tên các phương pháp chế biến thực phẩm mà gia đình em sử dụng trong 1 tuần. Em có nhận xét gì về việc sử dụng các phương pháp chế biến thực phẩm trong gia đình của mình? Đề xuất biện pháp cải tiến nếu cần thiết.

Xem lời giải

Câu 7 trang 21 SBT Công Nghệ 6

Nguyên tắc "Giữ vệ sinh khi chế biến thực phẩm" áp dụng cho đối tượng nào dưới đây:

Xem lời giải

Câu 8 trang 21 SBT Công Nghệ 6

Để lựa chọn được cá biển tươi cần chú ý đến những dấu hiệu nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu 9 trang 21 SBT Công Nghệ 6

Hãy tìm hiểu và liệt kê các món ăn sử dụng phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt ở địa phương em. Em hãy mô tả thành phần và quy trình chế biến một trong các món đó.

Xem lời giải