Câu 4 trang 6 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều


Đề bài

Điền các cụm từ thích hợp vào các câu sau đây để thể hiện được đặc điểm đúng của nhà ở Việt Nam.

A. Nhà ở của Việt Nam thường được chia thành các phần chính: móng nhà, ........., khung nhà, ....................., mái nhà và cửa.

B. Các khu vực (phòng) trong nhà được bố trí ............ hoặc kết hợp với nhau.

C. Đặc điểm nhà ở của Việt Nam có ................... do điều kiện tự nhiên của từng vùng có sự khác biệt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các thành phần chính: khung nhà, mái nhàcửa (cửa sổ và cửa chính), sàn nhàtường nhàmóng nhà.

Các khu vực chính trong nhà:

- Trong nhà gồm các khu vực: nơi thờ cúng, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng vệ sinh,…

- Các khu vực được bố trí độc lập hoặc một số khu vực có thể kết hợp với nhau như nơi thờ cúng và phòng khách, phòng bếp và phòng khách,…

Tính Vùng miền: Điều kiện của từng vùng có sự khác nhau cũng ảnh hưởng đến cấu trúc nhà ở.

Lời giải chi tiết

Điền các cụm từ thích hợp vào các câu sau đây để thể hiện được đặc điểm đúng của nhà ở Việt Nam.

A. Nhà ở của Việt Nam thường được chia thành các phần chính: móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường nhà, mái nhà và cửa.

B. Các khu vực (phòng) trong nhà được bố trí độc lập hoặc kết hợp với nhau.

C. Đặc điểm nhà ở của Việt Nam có chịu ảnh hưởng do điều kiện tự nhiên của từng vùng có sự khác biệt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu