Câu 11 trang 20 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Ba bữa ăn được cung cấp như sau: Nhận xét mức độ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn bằng cách đánh dấu vào bảng theo các kí hiệu: +: vừa đủ + +: thừa -: thiếu

Đề bài

Ba bữa ăn được cung cấp như sau: 

Nhận xét mức độ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn bằng cách đánh dấu vào bảng theo các kí hiệu:

+: vừa đủ                        + +: thừa                        -: thiếu

Các nhóm thực phẩm được sử dụng

Bữa ăn số 1

Bữa ăn số 2

Bữa ăn số 3

Thực phẩm giàu chất đạm

     

Thực phẩm giàu chất bột, đường

     

Thực phẩm giàu chất béo

     

Thực phẩm giàu vitamin và chất khoáng

     

Lời giải chi tiết

Nhận xét mức độ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn:

Các nhóm thực phẩm được sử dụng

Bữa ăn số 1

Bữa ăn số 2

Bữa ăn số 3

Thực phẩm giàu chất đạm

+

+

+

Thực phẩm giàu chất bột, đường

+

+

+

Thực phẩm giàu chất béo

-

-

+

Thực phẩm giàu vitamin và chất khoáng

+

++

+


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu
 • Câu 12 trang 21 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Trong các bữa ăn ở câu 11, bữa ăn nào có thành phần dinh dưỡng hợp lí? Vì sao?

 • Câu 13 trang 21 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Trong cách phân chia các bữa ăn của 3 bạn dưới đây, cho biết bạn nào cần bổ sung bữa ăn phụ hoặc bữa ăn xế. Nên bổ sung các bữa ăn đó vào khoảng thời gian nào?

 • Câu 14 trang 21 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Viết chữ Đ vào sau câu phát biểu đúng và chữ S vào sau câu phát biểu sai.

 • Câu 15 trang 22 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Kể tên một số món ăn thường dùng trong gia đình em theo mỗi loại dưới đây

 • Câu 16 trang 22 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Trong các món ăn đã kể ở câu 15, em hãy lựa chọn và kết hợp chúng để tạo thành những bữa ăn dinh dưỡng hợp lí. Chú ý các yêu cầu sau: - Có cơm và đủ 3 loại món ăn như trên. - Có đủ các thực phẩm thuộc 4 nhóm chính. - Có sự thay đổi nguyên liệu thực phẩm trong bữa ăn.

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí